Ziekenhuispsychiatrie kop

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

De afdeling ziekenhuispsychiatrie behandelt cliënten met een lichamelijk probleem én een psychische stoornis of gedragsprobleem. De afdeling heeft naast de algemene ziekenhuispsychiatrie gespecialiseerde poli’s, zoals hiv, Parkinson, zwangerschap en psychofarmaca. Ze doen daarnaast ongeveer 600 consulten per jaar in het Maasstad Ziekenhuis met de verschillende teams van ziekenhuis-psychiaters, verpleegkundigen en de arts-assistenten. Ook in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is er een polikliniek ziekenhuispsychiatrie. Daar verzorgt Antes de consulten in het ziekenhuis.

Medisch Psychiatrische Unit

Onze Medisch Psychiatrische Unit (MPU) is een regio-overstijgende afdeling waar zeer complexe ziektebeelden worden behandeld. Op de MPU is er de mogelijkheid tot (tijdelijke) overname van een cliënt met complexe, ernstige lichamelijke én psychiatrische problemen, die voor beide problemen behandeld moet worden. De MPU biedt gerichte diagnostiek en behandeling op psychiatrisch èn op lichamelijk vlak op de Zorgboulevard in Rotterdam in intensieve samenwerking met de somatisch-specialisten van het Maasstad Ziekenhuis.

Consultatieve dienst

De consultatieve dienst verzorgt psychiatrische diagnostiek en behandeling voor klinische opgenomen cliënten in het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. 

Polikliniek ziekenhuispsychiatrie

Op de polikliniek ziekenhuispsychiatrie komen cliënten voor poliklinische behandeling nadat ze zijn doorverwezen vanuit het algemeen ziekenhuis of ergens anders in het geval van een specifieke ziekenhuispsychiatrische indicatie. Ook de consultatieve dienst van het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verwijzen cliënten hier naar toe. Naast een specifiek ziekenhuispsychiatrisch behandelaanbod worden er ook poliklinische spoedconsulten verricht voor het Maasstad Ziekenhuis gericht op diagnostiek, het inschatten van benodigde (crisis-)interventies en het organiseren van passende zorg binnen de GGZ.

Polikliniek zwangerschap en psychiatrie

De polikliniek zwangeren en de polikliniek van het Weel-Bethesda Ziekenhuis behandelen en begeleiden vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. Tevens wordt geadviseerd rondom een zwangerschapswens bij cliënten met langer bestaande psychiatrische problematiek en/of medicatiegebruik. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling gynaecologie en medische psychologie van het Maasstad Ziekenhuis.

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

Op de locatie Zorgboulevard is een gespecialiseerd ECT-team gevestigd. Deze speciale therapie vindt plaats op de dagbehandeling van het Maasstadziekenhuis waardoor ook de meest somatisch kwetsbare cliënten veilig kunnen worden behandeld. ECT wordt ingezet als andere behandelingen niet-effectief zijn gebleken en is een zeer effectieve therapie.
Een psychiater kan een cliënt verwijzen via een verwijsbrief aan het algemeen aanmeldpunt van Antes. Bij vragen vóór aanmelding kan altijd contact worden opgenomen met een van de psychiaters van het ECT team.