Depressie paginakop

Begeleiding thuis

Begeleiding thuis

Begeleiding bij zelfstandig wonen (Wmo)

Misschien heb je begeleiding nodig. Om thuis te blijven wonen of om weer aan de slag te gaan met werk. Wij helpen je om je leven weer op orde te krijgen. De gemeente organiseert deze hulp en ondersteuning. Dit doen zij via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente heeft contracten afgesloten met deskundige partijen om je de juiste begeleiding te geven. Antes is daar één van. Wij helpen mensen om weer grip op hun leven te krijgen.

Wanneer je een gemeentelijke indicatie hebt voor begeleiding bij het zelfstandig wonen, biedt Antes thuis hulp. Het aantal uren is afhankelijk van je gemeentelijke indicatie.

Antes biedt op verschillende zaken ondersteuning:

Sociaal en persoonlijk functioneren

Soms kost het moeite het dagelijks leven te organiseren. Het plannen van je dag en van activiteiten kan lastig zijn. Misschien heb je hulp nodig bij het regelen en uitvoeren van praktische zaken, bijvoorbeeld je huishouden. Of lukken de contacten met familie, vrienden en kennissen niet zo goed. Of je wilt een hobby of bij een vereniging maar je weet niet goed hoe. De ondersteuning wordt afgestemd op jouw situatie. We kijken wat je zelf kunt. En bij welke dingen je (tijdelijk) ondersteuning nodig hebt.

Ondersteuning van Antes

Je krijgt ondersteuning om zelf jouw leven goed te organiseren. Bijvoorbeeld ondersteuning om het overzicht te houden en te plannen. Of om zelfstandig praktische zaken te regelen of uit te voeren. Met de ondersteuning die Antes je biedt, ben je zelf in staat je leven en sociaal netwerk te organiseren.

Financiën

Soms is het lastig om overzicht te houden op je inkomsten en uitgaven. Hoeveel komt er binnen? Hoeveel schulden heb ik? Wat kan ik uitgeven? Wij kunnen je hierbij helpen. Maar ook meekijken of alles goed gaat. Of we kunnen met je een overzicht maken van jouw schulden. En helpen je om afspraken te maken over geld en schulden. Wij kijken altijd samen met jou wat je nodig hebt om zo veel mogelijk (weer) zelf jouw geldzaken te regelen. Als het nodig is zoeken we naar een oplossing voor jouw schulden. Of vinden we iemand die je kan helpen.

Dagbesteding en werk

Een zinvolle invulling geven aan de dag is voor iedereen belangrijk. Met dagbesteding krijg je daarbij ondersteuning. Er zijn verschillende vormen, afhankelijk van wat je kunt en wat jouw interesses zijn.

Dagbesteding en werk bij Antes

Afhankelijk van jouw mogelijkheden krijg je ondersteuning bij het zinvol invullen van je dag. Samen kijken we wat bij je past. De dagbesteding helpt je een vast dagritme te krijgen en te houden. Je leert nieuwe dingen. Ook ontmoet je andere mensen.
Het kan ook zijn dat je binnen je eigen mogelijkheden aan de slag kunt met werk. Samen kijken we wat je kunt en wat jouw interesses zijn. We maken duidelijke afspraken en kijken welke begeleiding je nodig hebt. Antes heeft een goed aanbod van werkplekken waar je kansen hebt jezelf te ontwikkelen.

Zelfzorg en gezondheid

Goed voor jezelf zorgen. Dat betekent er verzorgd uit zien, maar ook dingen doen die goed zijn voor je gezondheid. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom krijg je ondersteuning om bijvoorbeeld de afspraken met je huisarts en andere artsen na te komen en je medicijnen op tijd in te nemen. Voor jezelf zorgen is ook gezond eten en bewegen. Je zult merken dat je je fitter voelt.

Hulp bij jouw dagelijkse verzorging

Heb je hulp nodig bij je dagelijkse verzorging? Dan krijg je ondersteuning om goed voor jezelf te zorgen. Je ziet er verzorgd uit. De ondersteuner helpt je bij de afspraken met artsen en het tijdig innemen van je medicijnen. Je werkt aan het verbeteren van je conditie en gezondheid. Daar krijg je hulp bij.

Huisvesting

Een eigen huishouden hebben is niet altijd makkelijk. Wij kunnen je ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven. Of (weer) te leren zelfstandig te wonen. Als dat niet meer gaat, hebben wij woonruimte. Hier krijg je samen met anderen begeleiding bij het wonen. Je leert een goede bewoner en buurtbewoner te zijn. Antes kan je op het gebied van wonen op verschillende manieren ondersteunen. Je kunt bij ons begeleid of beschermd wonen.

Huishoudelijke ondersteuning en hulp bij het organiseren

Er kunnen momenten zijn waarop je huishouden (even) niet meer voldoende of naar tevredenheid lukt. Je hebt misschien hulp nodig om je huishouden beter te organiseren. Of je hebt hulp nodig bij het schoonmaken van jouw huis. Wij kunnen je ondersteunen bij huishoudelijk werk.

Doventeam

Het doventeam van Antes biedt hulp aan doven en slechthorenden met psychische problemen. Het team werkt in de regio Rijnmond en bestaat uit ambulante woonbegeleiders die de Nederlandse gebarentaal beheersen. Wij bieden ondersteuning aan bij dagelijkse zaken, financiën en dagbesteding.

Vraag stellen of aanmelden?

Heb je een vraag over het aanbod van Antes voor ondersteuning of begeleiding? Of wil je weten of Antes voor jou de juiste keuze is? Neem dan contact op met één van onze medewerkers: stuur een mail naar aanmeldingenMIA@anteszorg.nl of bel 088 358 32 10.