Buurtbewoners paginakop

Terrein Poortmolen/ Kliniek Rotterdam Alexander

Terrein Poortmolen/ Kliniek Rotterdam Alexander

Nieuws en ontwikkelingen die betrekking hebben op het terrein van Antes in Poortmolen en Kliniek Rotterdam Alexander zijn te vinden op deze pagina.
Wijzigingen in Parkeergelegenheid bij Kliniek Rotterdam Alexander
Vanaf 1 december zal het niet langer mogelijk zijn om op ons terrein te parkeren, vanwege geplande sloop-, nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden die ongeveer 3 jaar in beslag zullen nemen.  Lees meer.
Bouw nieuwe locatie voor ouderen begin januari van start
In januari start de bouw van de nieuwe kliniek voor ouderenpsychiatrie van Antes. Aannemer MiddelwateringBouw zal dan beginnen met de heipalen. De heipalen worden niet de grond ingeslagen maar er ingedraaid, op deze manier wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen. De bouw van de nieuwe kliniek voor ouderenpsychiatrie aan de Watermolen markeert het begin van de herontwikkeling van het Poortmolen-terrein. Lees meer.

Er zijn plannen voor modernisering van de gebouwen op het terrein Poortmolen en evenals de Kliniek Rotterdam Alexander. In 2023 zal gestart worden met verbouwing en vernieuwing van (een deel van) de kliniek Rotterdam Alexander. De verwachting is dat dit eind 2024 gereed is. De huidige afdelingen van de locatie Poortmolen zullen vervolgens verhuizen naar de kliniek Rotterdam Alexander. Op de locatie Poortmolen zal in de toekomst klinische zorg geboden worden aan jeugdigen en ouderen. Tevens wordt er een plan ontwikkeld voor woningbouw op een deel van deze locatie. Via de website www.woneninpoortmolen.nl kunt u actuele informatie vinden over de ontwikkelingen van het terrein en zich abonneren op de nieuwsbrief.

Cliënten en behandeling

In de klinieken van Antes worden cliënten met (ernstige) psychiatrische problemen (inclusief verslavingsproblemen) behandeld. Samen met de cliënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor onze cliënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Welke afdelingen zijn er?

De klinieken zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
Er zijn op de Poortmolen meerdere gebouwen en afdelingen, te weten:

  • Crisiscentrum
  • Gesloten opname en behandeling
  • Open opname en behandeling
  • Psychosomatische Unit (PSU)

Kliniek Rotterdam Alexander heeft de volgende afdelingen: 

  • Kortdurende crisisinterventie
  • Gesloten opname en behandeling
  • Detoxificatie en vervolgbehandeling (volwassenen)
  • Detoxificatie en vervolgbehandeling (jongeren) 

Klankbordgroep omwonenden 

Gemiddeld eenmaal per 2 maanden is er een overleg met de omwonenden van de locatie Poortmolen. Hier worden ontwikkelingen vanuit Antes besproken en eventuele klachten of opmerkingen van omwonenden. 

Heeft u klachten? U kunt deze melden via buurt@anteszorg.nl. Indien u uw contactgegevens door geeft, wordt er op korte termijn contact met u opgenomen.