Over Antes pagina kop

Accountmanager gemeenten

Accountmanager gemeenten

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van jouw burgers. Samen met jou bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in jouw gemeente.

Je kunt hierbij denken aan:

  • Voorkomen of verminderen van psychische- en/of verslavingsproblemen bij alle leeftijdsgroepen
  • Terugdringen van overlast door verwarde en/of verslaafde burgers
  • Bestrijden alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren
  • Voorkomen van vereenzaming van ouderen door psychische problemen
  • Vergroten van de zelfredzaamheid
  • Mensen met een ggz achtergrond begeleiden naar werk en participatie

Graag bespreken we samen oplossingen die passen bij jouw gemeente.
Meer weten? Een afspraak maken? Mail ons op verkoop@parnassiagroep.nl