Kliniek Rotterdam Alexander

Kliniek Rotterdam Alexander

Kliniek Rotterdam Alexander

De Kliniek Rotterdam Alexander (KRA) is een klinische voorziening voor volwassenen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen, inclusief (ernstige) verslavingsproblematiek.
LET OP: Vanwege een verbouwing is de afdeling voor jongeren van 14 t/m 23 jaar met (ernstige) verslavingsproblematiek sinds 17 april 2023 verhuist naar Capelle aan den IJssel, Poortmolen 121, gebouw 3. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd.

Wat is ons aanbod?

Naast de acute gesloten opnameafdeling, zijn er open en gesloten afdelingen voor vervolgbehandeling. Er zijn enkele afdelingen die zich specifiek richten op detoxificatie van middelen en vervolgbehandeling, gericht op stabilisatie van gebruik. De afdeling voor jongeren richt zich op de behandeling van ernstige verslavingsproblematiek en de eventuele comorbide problemen.

Wie werken bij ons?

In de klinische teams wordt multidisciplinair gewerkt. De behandeling en begeleiding wordt (onder andere) geboden door verpleegkundigen, ggz agogen, artsen, psychologen, psychiaters, verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten en maatschappelijk werkenden.

De afdelingen hebben bezoekuren:

 • Gesloten vervolg
  Bezoektijden: maandag 19.00 - 20.00 uur, woensdag 19.00 - 20.00 uur en zaterdag 13.00 - 14.30 uur.
 • Besloten vervolg (verslavings)psychiatrie A en B
  Bezoektijden: dinsdag en donderdag van 19.00 - 20.00 uur en in het weekend 14.00 - 17.00 uur.
 • Gesloten acute opname
  Bezoektijden: maandag t/m zondag van 10.00 - 12.00 uur, 14.00 - 16.00 uur en 19.00 - 20.30 uur.
 • Besloten detox en vervolg
  Bezoektijden: woensdag 19.00 - 20.30 uur.
 • Besloten detox
  Bezoektijden: zondag 14.00 - 15.30 uur.