Kliniek Rotterdam Alexander

Kliniek Rotterdam Alexander

Kliniek Rotterdam Alexander

De Kliniek Rotterdam Alexander (KRA) is een klinische voorziening voor volwassenen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen, inclusief (ernstige) verslavingsproblematiek. Ook bevindt zich in deze kliniek een afdeling voor jongeren van 14 t/m 23 jaar met (ernstige) verslavingsproblematiek.

Wat is ons aanbod?

Naast de acute gesloten opnameafdeling, zijn er open en gesloten afdelingen voor vervolgbehandeling. Er zijn enkele afdelingen die zich specifiek richten op detoxificatie van middelen en vervolgbehandeling, gericht op stabilisatie van gebruik. De afdeling voor jongeren richt zich op de behandeling van ernstige verslavingsproblematiek en de eventuele comorbide problemen.

Wie werken bij ons?

In de klinische teams wordt multidisciplinair gewerkt. De behandeling en begeleiding wordt (onder andere) geboden door verpleegkundigen, ggz agogen, artsen, psychologen, psychiaters, verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten en maatschappelijk werkenden.

De afdelingen hebben bezoekuren:

 • Afdeling Ebben:
  dinsdag en donderdag van 19.00-20.00 uur en zondag van 13.00-14.30 uur
 • Afdeling Merbau:
  maandag 19.00-20.00 uur, woensdag 19.00-20.00 uur en zaterdag 13.00-14.30 uur
 • Afdeling Jatoba & Sapelli:
  dinsdag en donderdag van 19.00-20.00 uur en in het weekend 14.00-17.00 uur
 • Afdeling Lariks:
  maandag t/m zondag van 10.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur en 19.00-20.30 uur
 • Afdeling Ceder (Youz)
 • Afdeling Mahonie (Detox plus):
  woensdag 19.00-20.30 uur
 • Afdeling Palissander /KOS:
  zondag 14.00-15.30 uur

Youz verslavingszorg

Op deze locatie bevindt zich ook een kliniek van Youz verslavingszorg, samenwerkingspartner van Antes.