Crisiscentrum

Crisiscentrum

Crisiscentrum

Het Crisiscentrum is een open klinische voorziening voor mensen in acute psychische en/of sociale nood. Het Crisiscentrum Rotterdam is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Wij bieden

Wanneer jouw cliënt zich in een crisissituatie bevindt, kan hij 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met de Crisisdienst voor telefonische ondersteuning, advies en indien nodig telefonisch doorverwijzen naar een wijkteam, extra begeleiding thuis, opvang in een maatschappelijke voorziening of in één van onze klinische voorzieningen (indien nodig op één van onze locaties) en zo mogelijk intensieve behandeling bij de cliënt thuis (IBT team).
Korte opname. Indien opname nodig blijkt, maakt de meldpuntmedewerker een afspraak met de cliënt voor een intakegesprek.

Verwijzen

De cliënt kan zelf telefonisch contact opnemen met de Crisisdienst voor een steunend of adviserend gesprek. Als verwijzer kun je telefonisch verwijzen naar het Crisiscentrum. Jouw cliënt kan zelf contact opnemen met het Crisiscentrum als er een vooraanmelding door een verwijzer heeft plaatsgevonden.

Behandeling

Bij het eerste contact wordt de acute crisissituatie met de cliënt besproken en wordt gevraagd welke hulp hij denkt nodig te hebben. Indien er sprake is van psychische of sociale nood zal er samen met hem tijdens het intakegesprek een behandel/zorgplan en behandeldoelen worden opgesteld.

Vervolgtraject

Indien hulpverlening voor langere tijd noodzakelijk blijkt, regelen wij samen met de cliënt vervolghulp. Dit kan bijvoorbeeld een doorverwijzing zijn naar een wijkteam voor kortdurende ondersteuning, extra begeleiding of (intensieve) behandeling thuis, begeleid of beschermde woonvoorziening of in één van onze klinische voorzieningen. Indien nodig en mogelijk nemen wij contact op met familie of naasten van de cliënt.

Kosten

De hulpverlening wordt betaald vanuit de zorgverzekering of de gemeente Rotterdam.

Werken op deze locatie?

Werken op deze locatie?

Bij Antes, onderdeel van Parnassia Groep, hebben wij altijd een functie die bij je past. Met een fijn en veilig werkklimaat met oog voor inclusie en diversiteit, goede arbeidsvoorwaarden en ruimte om je te ontwikkelen voel jij je snel bij ons thuis. Solliciteer snel en misschien ben jij dan binnenkort wel onze nieuwe collega!

Bekijk onze vacatures of lees meer informatie over werken bij Antes via: