Over Antes pagina kop

Kerngegevens en jaarcijfers

Kerngegevens en jaarcijfers

Het bestuur van Antes Zorg B.V. en Antes Holding B.V. biedt hierbij haar jaarverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2021. Aanvullende informatie is beschikbaar in het Jaarbericht 2021 van de Parnassia Groep. waarvan de vennootschap deel uitmaakt.

Antes Zorg bv Jaarverslag 

In 2021 heeft Antes Zorg een bedrag van € 140,3 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd (2020: € 160,6 miljoen).  

Bekijk Antes Zorg B.V. Jaarverslag 2021

Jaarverslag Antes Holding bv

In 2021 heeft Antes Holding bv € 166,3 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd (2020: € 132,8 miljoen). 

Bekijk Antes Holding B.V. Jaarverslag 2021

Resultaat verdienste van alle collega's

Antes constateert met tevredenheid dat de organisatie er in 2021, evenals in het coronajaar 2020, ondanks alles in is geslaagd een positief resultaat te realiseren. Dit resultaat is eerst en vooral een verdienste van alle collega's. Wij zijn bijzonder trots op hen. Ondanks het hoge verzuim, mede veroorzaak door corona, het breed ervaren gevoel van vermoeidheid en de moeilijk te vervullen vacatures hebben alle collega's zich meer dan wat verwacht mag worden ingezet voor de zorg aan onze cliënten en de continuïteit daarvan.

Gegevens Antes Zorg bv

Op 28 december 2022 zijn onze twee bv’s, Antes Zorg bv (KVK 24376932) en Antes Holding bv (KVK 69742049), administratief gefuseerd. Het betreft een zogenaamde moeder-dochter-fusie.
Antes Zorg bv is als verdwijnende bv opgegaan in Antes Holding bv (de verkrijgende bv). De naam van Antes Holding bv is daarna bij statutenwijziging gewijzigd in Antes Zorg bv.

Bij de Kamer Van Koophandel staan wij nu als volgt ingeschreven:

Antes Zorg bv
KVK nummer: 69742049
Bezoekadres: Albrandswaardsedijk 74, gebouw I (het kantoor), 3172 AA Poortugaal
Postadres: Postbus 8549, 3009 AM Rotterdam