Over antes kop

Boumanfonds

Boumanfonds

De stichting 'Professor Boumanfonds' is de steunstichting van Antes. Hoofddoel van deze ANBI stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen die te maken hebben met meervoudige geestelijke gezondheidszorg- en verslavingsproblematiek.

De Stichting wil een platform zijn voor het bevorderen van (sociale) netwerken en wil bijdragen aan het vormen van oplossingen voor maatschappelijke problemen die voortvloeien uit meervoudige geestelijke gezondheidszorg- en verslavingsproblematiek. 

Bestuur

Stichting Professor Boumanfonds is bij akte opgericht op 25 september 1956. Op 2 mei 2023 zijn de statuten van de stichting voor het laatste gewijzigd.
Het statutaire bestuur wordt benoemd door het bestuur van Antes Zorg BV. Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend. 
Momenteel bestaat het bestuur van de stichting uit 3 leden:
Bas Molijn (voorzitter)
Wim van Beek (secretaris)
Laura van Goor (penningmeester)

Lees het beleidsplan

Cijfers

Jaarverslagen

 

Contactgegevens

Contactgegevens

Stichting Professor Boumanfonds
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam

Bezoekadres:
Albrandswaardsedijk 74,
gebouw I (het kantoor),
3172 AA Poortugaal

T 088 358 50 50

RSIN: 816043620