Depressie paginakop

Begeleid wonen

Begeleid wonen

Een eigen huishouden hebben is niet altijd makkelijk. Antes helpt je om de zelfregie, het sociaal- en maatschappelijk herstel en de kwaliteit van leven, inclusief vitaliteit en gezondheid te bevorderen. Hierbij staan jij, je naasten en de vraag om ondersteuning die je hebt centraal. Wij werken herstelgericht en samen met jou toe naar een zo zelfstandig mogelijke woon- en leefsituatie. 

Wat kun je verwachten als je begeleid gaat wonen?

Wat kun je verwachten als je begeleid gaat wonen?

Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan de samenleving en voor zichzelf een betekenisvol leven op te bouwen. Langdurige verslaving, psychische en psychiatrische kwetsbaarheid mogen daarin geen belemmering zijn. Daarom helpen wij je op weg om (weer) deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te wonen.

Welke vormen van begeleid wonen zijn er?

Wij hebben verschillende woonvormen: 

 • Zelfstandig wonen met begeleiding
  Je woont zelfstandig. Afhankelijk van de gemeentelijke indicatie en van je eigen hulpvraag krijg je op bepaalde momenten per week begeleiding. 
 • Begeleid wonen met zorg (semimuraal)
  Je woont (tijdelijk) op een woonlocatie waar overdag en 's avonds begeleiding beschikbaar is, maar ‘s nachts alleen wanneer het nodig is. 
 • Beschermd wonen met 24-uurs zorg 
  Je woont in een woning waar dag- en nachtbegeleiding beschikbaar is. 

Hoe kan ik me aanmelden?  

WMO: hulp en ondersteuning om deel te nemen aan de maatschappij   
Heb je een WMO-indicatie? Dan komt jouw aanmelding automatisch bij ons via de gemeente. Een medewerker van Antes (een casusregisseur) neemt contact met je op om de begeleiding te bespreken. Heb je nog geen WMO-indicatie, maar voldoe je wel aan de voorwaarden? Dan kun je een WMO-melding doen bij jouw gemeente. Meer informatie over WMO vind je op de website van de Rijksoverheid.  

Wet langdurige zorg (Wlz) voor intensieve zorg of toezicht, bijvoorbeeld 24 uur per dag  
Ben je al in zorg bij Antes? Dan vraagt de casusregisseur of begeleider (alle twee van Antes) een indicatie voor langdurige zorg aan. Ben je nog geen cliënt bij Antes, maar heb je wel 24 uur per dag zorg nodig? Dan kan je (familie) een indicatie voor langdurige zorg aanvragen bij het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze instantie beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft hier indicaties voor. 

Forensische indicatie als onderdeel van een maatregel 
Een forensische indicatie komt automatisch binnen via het informatiesysteem Forensische Zorg. De casusregisseurs van Antes gaan na waar je het beste kan werken aan herstel. Zij nemen daarna contact met je op.    

Hoe gaat het intakegesprek?  

Het doel van het intakegesprek is om de stap naar begeleid wonen overzichtelijk te maken. Je hebt het gesprek met een casusregisseur, een medewerker van de (beschermde) woonlocatie en een locatiemanager. De casusregisseur legt stap voor stap uit wat wij voor je kunnen betekenen. Je eerste afspraak is belangrijk en kan vermoeiend voor je zijn. Neem daarom iemand mee naar deze afspraak, bijvoorbeeld je partner, familie of een vriend(in). Want 2 paar oren horen meer!

Samen met jou kijken we naar de zaken die belangrijk zijn voor jouw leven. Welke begeleiding je krijgt bij het wonen, hangt af van de afspraken over begeleiding die je samen met de gemeente hebt gemaakt. Die afspraken over wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren worden vastgelegd in een document. Dit document wordt ook wel een arrangement genoemd.

Hoe kom je in aanmerking voor begeleid wonen?

Hoe kom je in aanmerking voor begeleid wonen?

Begeleid en beschermd wonen is er voor volwassen mensen met verslavings- of psychiatrische problematiek die niet of niet meer zelfstandig kunnen wonen.  Heb je een WMO-indicatie? Dan komt jouw aanmelding automatisch bij ons via de gemeente. Ben je al in zorg bij Antes? Dan gaat het via de  casusregisseur of begeleider (alle twee van Antes). Ben je nog geen cliënt bij Antes? Dan kan je (familie) een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Een forensische indicatie komt automatisch binnen via het informatiesysteem Forensische Zorg. Lees meer over de aanmelding en intake.

Voor bepaalde groepen met een psychiatrische problemen, hebben wij aparte woonvoorzieningen waar specifieke kennis is over de behoeften van die groep. Je kunt dan denken aan beschermde woonvoorzieningen voor: 

 • Jongvolwassenen 
 • Ouderen 
 • Volwassenen met justitie-achtergrond 
 • Mensen met een dubbele diagnose, verslaving en een psychiatrische probleem

Antes biedt alleen geen ondersteuning bij lichamelijke (somatische) klachten. 

Waar kun je wonen?

Waar kun je wonen?

Beschermd of begeleid wonen bij een van onze woonvoorzieningen kent verschillende mogelijkheden. Zo is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een eigen wooneenheid die onderdeel is van een groter geheel. Of je maakt gebruik van een eigen kamer en deelt de sanitaire voorzieningen met anderen. Bij de meeste woonvormen is er sprake van een gemeenschappelijke huiskamer en de mogelijkheid tot gemeenschappelijk maaltijdgebruik.

Begeleid wonen in Rotterdam en andere locaties

Er zijn verschillende locaties in de regio Rijnmond waar je kunt wonen. Afhankelijk van jouw situatie kijken we welke woonlocatie het beste bij jou past. Enkele locaties zijn:

Wie helpt je? 

Een begeleider helpt je stap voor stap. Je krijgt ondersteuning bij woonvaardigheden, je financiën, (zinvolle) dagbesteding en/of de stap naar werk. Samen met jou bouwen we aan een stabiele en veilige woonsituatie met een goed dag- en nachtritme. Hierdoor kun je bouwen aan herstel met (zinvolle) dagbesteding en/of werk. Ons uitgangspunt is dat we samen verder komen dan alleen. Daarom betrekken wij bijvoorbeeld naasten, familie, en de wijk met haar voorzieningen. Per wijk wordt er geïnvesteerd in deze samenwerkingen om acceptatie en sociale inclusie te realiseren.   

Hoe werkt begeleid wonen bij Antes?

Hoe werkt begeleid wonen bij Antes?

Wij werken met wetenschappelijk bewezen methoden, het 8-fasenmodel en de Individuele Rehabilitatie Benadering.

Het 8-fasenmodel

Het 8-fasenmodel is een praktische en cliëntgerichte methode om cliënten met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het uitgangspunt van het model is stapsgewijze individuele ondersteuning waarbij je kwaliteiten, je netwerk en je (hulp) vraag centraal staan. Tijdens de begeleiding gebruiken wij het principe “voor doen – samen doen - zelf doen” en coachen we je stap voor stap bij je herstel en vergroten we je zelfredzaamheid en regievoering. 

De Individuele Rehabilitatie Benadering

Deze Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) richt zich op mensen met o.a. langdurige beperkingen. Het doel is jou te ondersteunen bij je eigen participatiedoelen, zodat je kunt wonen, werken, leren en sociale contacten kunt hebben zoals je zelf wilt. Dit met zo min mogelijk professionele hulp. Binnen IRB wordt de ondersteuning in 4 stappen verdeeld; verkennen, kiezen, verkrijgen, behouden. Jij en je functioneren staan centraal in plaats van de ziekte of aandoening. De aanpak verschilt per cliënt en is altijd maatwerk.  

Begeleiding op maat  

De dagindeling verschilt per woonlocatie. Onze doelstelling is te werken naar een gezonde woonsituatie en je te helpen om de zelfregie, het sociaal- en maatschappelijk herstel en de kwaliteit van leven, inclusief vitaliteit en gezondheid te bevorderen. Hierbij staan jij en je naasten met de begeleidingsvraag centraal. Antes werkt herstelgericht en samen met je toe naar een zo zelfstandig mogelijke woon- en leefsituatie. Hierbij kan ook dagbesteding worden aangeboden. 

Dagbesteding 

Je kunt dagbesteding bij Reakt of bij een organisatie in de wijk krijgen. Ben je al verder in je hersteltraject? Dan werken wij samen toe naar een reguliere baan of het behouden daarvan. 

Medicijnen 

Medicatie kan onderdeel zijn van je traject. Meestal beheren wij deze, maar ben je verder in je traject? Dan kunnen we individuele afspraken maken over medicatie in eigen beheer.   

Neem gerust contact met ons op. Bel 088 358 50 50.  Ook als je twijfelt of wij iets voor je kunnen betekenen. Bovendien kunnen jouw familie en/of naasten een beroep op ons doen. 
Je kunt ook ons contactformulier gebruiken. Je krijgt binnen 1 werkdag een reactie van ons.