Verwijzers

Verwijzers

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Wij bieden behandeling en begeleiding bij onder andere psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en verslavingsproblematiek. Daarnaast hebben wij specifieke expertise op het gebied van niet aangeboren hersenletsel en ziekenhuispsychiatrie.

Onze medewerkers gaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van de patiënt en zijn omgeving. Vanuit de herstelgedachte behandelen we de patiënt zoveel mogelijk op één van onze locaties en zo nodig ook bij de patiënt thuis. Als een opname noodzakelijk is als onderdeel van de ambulante behandeling, kunnen patiënten terecht in onze gespecialiseerde klinieken. Daarnaast biedt Antes begeleiding bij het wonen en bij daginvulling en bieden wij beschermde woonvormen.

Wij nemen altijd het herstel van onze patiënten als uitgangspunt. Samen met de patiënt en diens naasten werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Wij willen de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, zodat de patiënt weer op eigen kracht verder kan, naar eigen wensen sociale relaties kan aangaan en kan participeren in de samenleving. Wij werken vanuit drie kernwaarden: deskundig, optimistisch en respectvol.

Antes biedt behandeling en begeleiding bij:

  • Angststoornis
  • Autismespectrumstoornis (ASS)
  • Bipolaire stoornis
  • Delier
  • Dementie
  • Depressie
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Persoonlijkheidsstoornis
  • Psychose
  • Verslavingsproblematiek

Of een combinatie van de hierboven genoemde problematiek.