ASS paginakop

Autismespectrumstoornis (ASS)

Autismespectrumstoornis (ASS)

Door autisme ervaar je de wereld op een heel andere manier. De manier waarop je hersenen informatie verwerken, verloopt anders dan bij mensen zonder autisme. Het is lastiger informatie te ordenen en te verwerken. Iemand met autisme ziet allemaal losse beelden in plaats van een film met op elkaar aansluitende beelden.

Verzamelnaam voor autisme

De verzamelnaam voor alle verschillende soorten ontwikkelingsstoornissen is autismespectrumstoornis (ASS). Hierbij is sprake van een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Dit heeft tot gevolg:

  • dat mensen met autisme minder goed sociale contacten kunnen leggen,
  • dat de communicatie moeizamer verloopt (dingen die gezegd worden, worden vaak verkeerd geïnterpreteerd of er volgt een verkeerde reactie).

Mensen met autisme hebben een gedragspatroon dat zich herhaalt. Hun interesse en activiteiten kunnen gericht zijn op één onderwerp of een zeer beperkt aantal onderwerpen. Voor andere zaken tonen zij geen belangstelling.
Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger of juist minder gevoelig voor bepaalde prikkels, zoals pijn of geluiden.
De kenmerken verschillen per persoon, omdat de verstoorde informatieverwerking bij iedere persoon met autisme anders is. Ook de levensfase waarin iemand zich bevindt, speelt daarin een rol. Jongens en mannen hebben vaker te maken met autisme dan meisjes en vrouwen.

Autisme: Virtual Reality Experience

Zo ziet de wereld eruit als je autistisch bent. Om iedereen te laten zien en horen wat autisme is, liet de Engelse National Autistic Society een video maken van een autistisch jongetje dat door een winkelcentrum loopt. Verblindende lichten, oorverdovende geluiden en angstaanjagende gezichten: zou jij het aankunnen?

Een vorm van autismespectrumstoornis is niet eenvoudig vast te stellen. Een psycholoog of psychiater doet uitgebreid onderzoek, waarbij natuurlijk gelet wordt op de kenmerken van autisme. Bij het vaststellen van een diagnose wordt ook rekening gehouden met de inbreng van de naasten.

Vormen van autisme

Onder de officiele verzamelnaam autismespectrumstoornis (ASS), vallen de volgende soorten autisme:

  • autistische stoornis
    Vroeger werd dit vaak klassiek autisme genoemd.
  • syndroom van Asperger
  • PDD-NOS (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified)
  • Multiple complex Development Disorder (McDD)
    Deze soort behoort officieel niet tot ASS, maar wordt gezien als een variant van PDD-NOS.

Oorzaak autisme

De precieze oorzaak van autisme is nog onbekend. Er is niet één oorzaak aan te wijzen. Wel is sprake van verschillende risicofactoren. Erfelijkheid speelt bijvoorbeeld een rol, net als de leeftijd van ouders bij de bevruchting. Een laag geboortegewicht staat ook bekend als risicofactor. De manier van opvoeden is zeer zeker geen aanleiding voor het ontstaan van autisme.

Met autisme word je geboren en het is niet te genezen. Autisme speelt dus levenslang een rol. Hoe groot die rol is en wat dat precies betekent, verschilt per persoon. Ook de levensfase waarin je zit, bepaalt hoe groot de invloed van autisme is. Behandeling kan wel bepaalde verschijnselen van autisme verminderen.

Gevolgen autisme

ASS, de verzamelnaam voor autismesoorten, is een stoornis met de kans op forse gevolgen voor het dagelijks functioneren. Het kan school, werk, het meedraaien binnen het gezin en sociale relaties beïnvloeden.

De verschillende soorten autisme hebben elk ook een eigen impact. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen, anderen daarentegen zoeken juist het contact met anderen op. Dit gebeurt dan op zo’n wijze dat de andere persoon het als vreemd of merkwaardig ervaart.
Autisme kan voorkomen in verschillende gradaties van ernst. Dat hangt af in welke mate de autismekenmerken voorkomen bij iemand. Dit kan de reden zijn, dat bij sommige mensen pas op latere leeftijd duidelijk is dat zij kampen met autisme. "Er was altijd iets bijzonders, maar om er nou precies de vinger op te leggen lukte niet." Door de diagnose vallen puzzelstukjes ineens op hun plek.

Autisme kan leiden tot psychische problemen. Voorbeelden zijn dwangmatig gedrag of depressie.