Over ons

Wij werken herstelgericht vanuit hoop, perspectief en ontwikkeling voor cliënten.

Over ons

Over ons

Antes (ontstaan uit een fusie met  fusie van Delta psychiatrisch centrum Poortugaal en Bouman GGZ) fuseerde in oktober 2017 met Parnassia Groep. Als ketenzorgbedrijf heeft Antes in haar werkgebied een belangrijke rol in het realiseren van een goede afstemming en samenwerking tussen de zorgbedrijven van Parnassia Groep.

Werkgebied

Het werkgebied van Antes omvat:

  • Rotterdam-Rijnmond,
  • Nieuwe Waterweg-Noord,
  • Drechtsteden,
  • Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Zuid-Hollandse eilanden.

Daarbinnen is Antes actief in meer dan 15 gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam. 

Niet EPA-cliënten

De zorg voor niet EPA-cliënten wordt door de andere onderdelen van Parnassia Groep in de regio uitgevoerd, te weten:

Grofweg wordt meer dan 50% van de patiënten in de regio door de andere zorgbedrijven bediend.

Beleid

Antes zet, als onderdeel van Parnassia Groep, in op de vijf speerpunten van het bedrijfsplan Parnassia Groep:

1: Cliënten die ons van harte aanbevelen
2: Onze hulpverlening eerder, dichterbij, en zo mogelijk korter en lichter
3: Extern partnerschap - Parnassia Groep draagt merkbaar bij
4: Interne verbinding - de kracht van de groep benutten
5: Een gezond, positief en uitdagend werkklimaat - elke collega telt