Over ons

Wij werken herstelgericht vanuit hoop, perspectief en ontwikkeling voor cliënten.

Over Antes

Over Antes

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische problemen.

Het doel van Antes is mensen met psychische problemen de juiste zorg te bieden, op het juiste moment, zo intensief als mogelijk maar niet langer dan nodig. Wij nemen daarbij het herstel van onze cliënten als uitgangspunt. Samen met de cliënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven.
Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische problemen tot een minimum beperken, waardoor onze cliënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Antes werkt vanuit drie kernwaarden:

  • Deskundig
  • Optimistisch
  • Respectvol