Over Antes

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen.

Het doel van Antes is mensen met psychische problemen de juiste zorg bieden, op het juiste moment, zo intensief als nodig maar niet langer dan nodig. Wij nemen daarbij het herstel van onze patiënten als uitgangspunt. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven.
Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor onze patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Antes werkt vanuit drie kernwaarden:

  • Deskundig
  • Optimistisch
  • Respectvol

Bestuur

Antes wordt aangestuurd door een collegiaal bestuur, dat bestuurlijk en statutair verantwoordelijk is voor het strategisch beleid en de behaalde resultaten van het zorgbedrijf. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een bestuurder Zorg en een bestuurder Bedrijfsvoering.

Nicole Hermans

Voorzitter

Wim van Beek

Bestuurder zorg

Bas Molijn

Bestuurder bedrijfsvoering

 

Het bestuur is samen met de directeuren zorg en directeuren bedrijfsvoering gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het gezamenlijke eindresultaat van Antes. Onder Antes vallen sinds 1 januari 2019 zes divisies:

  • Volwassenen Ambulant
  • Volwassenen Klinisch Noord
  • Volwassenen Klinisch Zuid
  • Ouderen, NAH en Ziekenhuispsychiatrie
  • Wonen
  • Forensisch

Elke divisie wordt aangestuurd door een duaal directieteam. Antes heeft eigen ondersteunende diensten, maar maakt ook gebruik van de ondersteunende diensten van Parnassia Groep.