Buurtbewoners paginakop

Omwonenden Poortugaal

Omwonenden Poortugaal

Nieuws en ontwikkelingen die betrekking hebben op het terrein van Antes in Poortugaal zijn te vinden op deze pagina.

Hof van Poortugaal

Dat is de toekomstige naam van de huidige Antes-locatie in Poortugaal. Deze locatie wordt herontwikkeld. Deels komen er woningen, diverse klinieken worden vernieuwd en er zijn plannen gemaakt voor een goede verkeersontsluiting. Volg alle ontwikkelingen op de site Hof van Poortugaal.  

Zorglocatie Poortugaal

Op dit terrein aan de Albrandwaardsedijk (zie plattegrond) bevinden zich diverse klinische voorzieningen, een kas, een restaurant, de beschermde woongroep Albrandswaard, een werk- en activiteitencentrum, kinderopvang Jip & Janneke, Albeda Zorgcollege en tbs-kliniek De Kijvelanden (onderdeel van Fivoor).

Cliënten en behandeling

In de klinieken van Antes worden cliënten met psychische – en verslavingsproblemen behandeld. Samen met de cliënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor onze cliënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Welke afdelingen zijn er?

Binnen de diverse klinieken wordt invulling gegeven aan een aantal klinische arrangementen. Deze klinische arrangementen zeggen iets over het doel, de doelgroep en de duur van de behandeling. Op het terrein van Poortugaal zijn de volgende klinische arrangementen:

  • Acute kortdurende gesloten opname
  • Acute kortdurende open opname
  • Open en gesloten vervolgbehandeling algemene psychiatrie
  • Open en gesloten behandeling dubbele diagnostiek/verslaving
  • Langdurende zorg open en gesloten
  • Hoog beveiligde zorg (CIB)
  • Afdeling Forensische Zorg en Forensische verslaving kliniek

Klankbordgroep omwonenden

Samen met omwonenden heeft de divisie Klinisch Zuid van Antes een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep behartigt de belangen van omwonenden en is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden van het Antes terrein. Het doel van deze bijeenkomsten is het delen van informatie vanuit de klinieken, het stellen van vragen en het delen van gedachten en ervaringen die omwonenden hebben over de klinieken van Antes. De klankbordgroep van Antes bestaat uit 8 leden en vergadert 6 keer per jaar. Lees het verslag van de laatste klankbordgroep vergadering van 12 juni 2023.
Lees de verslagen van eerdere bijeenkomsten.
Ook is er op 15 augustus 2023 een gezamenlijk overleg Antes Fivoor geweest. Lees hier het verslag.

SMS-dienst

Antes en Fivoor hebben een sms-dienst voor direct omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Via sms informeren we omwonenden en direct betrokken organisaties over incidenten in de klinieken of op het terrein en of deze mogelijk een negatieve impact hebben op de omgeving.

Meestal kunnen wij in het sms-bericht voldoende informatie kwijt over een incident, maar soms willen wij graag extra informatie geven. Deze informatie vind je terug op deze pagina. Wij verwijzen hier ook naar in het sms-bericht.

Soorten sms-berichten

Er zijn drie soorten sms-berichten. In de sms staat wie de afzender is (Antes/Fivoor), om welke categorie het gaat (1, 2 of 3) en een beknopt omschrijving van het incident. Dit zijn de 3 categorieën: 

  • Categorie 1: er is een incident met een mogelijk negatieve impact op de omgeving. Dit melden we zo snel mogelijk, ook buiten kantoortijden. In de sms vermelden we waar u eventuele aanvullende informatie over het incident en de impact die het op de omgeving heeft leest. 
  • Categorie 2: er is een incident waarbij hulpdiensten uitrukken (met sirenes en/of de inzet van een helikopter), zonder negatieve impact op de omgeving. Dit melden we zo snel mogelijk, ook buiten kantoortijden, met een beknopte omschrijving van het incident. 
  • Categorie 3: we verwachten media-aandacht over een incident dat heeft plaats gevonden. Dit melden we zodra het zich voordoet. Eventueel aanvullende informatie over de media-aandacht, publiceren we op deze pagina. Dit is meestal binnen kantoortijden.

Overzicht sms-berichten

Hieronder kun je de laatste 5 sms-berichten terug lezen.

Datum/ tijdstip Melding
4 maart 2024 -
22.30 uur
Maandag rond 22.30 uur zijn er hulpdienstennaar een van onze locaties gekomen om bijstand te verlenen bij een interne situatie.

26 februari 2024 -
09.15 uur

Vanochtend rond 09.15 vuur zijnj de hulpdiensten op ons terrein aanwezig geweest omn assistentieo te verlenen op één van onze klinieken.
25 november -    16.30 uur Vandaag rond 16.30 zijn hulpdiensten aanwezig geweest om te ondersteunen bij een situatie. 
18 november -
07.00 uur
Vanmiddag rond 07.00 uur zijn hulpdiensten op ons terrein aanwezig geweest om te ondersteunen bij een incident.
13 oktober er is een hulpdienst naar een van onze locaties gekomen, heeft bijstand verleend en is weer vertrokken.

 

Overlast/incidenten melden

Ervaar je overlast of heb je een dringende vraag of klacht die mogelijk van doen heeft met een cliënt van Antes? Dan kun je 24 uur per dag bellen naar het nummer van de beveiliging, 088 357 55 55. Bel bij spoed het nummer 088 357 77 77 Is er sprake van acute dreiging of gevaar, bel dan altijd met 112. Heb je een klacht, suggestie of compliment? Kijk dan op de pagina Klacht of compliment.