Buurtbewoners paginakop

Terrein Poortugaal details

Terrein Poortugaal details

Op deze pagina staan verslagen van eerdere bijeenkomsten van de klankbordgroep omwonenden.

Samen met omwonenden heeft de divisie Klinisch Zuid van Antes deze klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep behartigt de belangen van omwonenden en is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden van het Antes terrein. Het doel van deze bijeenkomsten is het delen van informatie vanuit de klinieken, het stellen van vragen en het delen van gedachten en ervaringen die omwonenden hebben over de klinieken van Antes. De klankbordgroep van Antes bestaat uit 8 leden en vergadert 6 keer per jaar.

De verslagen van eerdere bijeenkomsten.