Overige specialismen

Ons bijzondere aanbod

Ons bijzondere aanbod

Antes biedt klinische en ambulante zorg op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en ziekenhuispsychiatrie. Deze cliënten hebben zowel psychische problemen als ook chronische lichamelijke problemen. We werken samen met algemene ziekenhuizen in de regio, delen kennis en maken over en weer gebruik van specialisten.

Antes biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problematiek. Onze acute keten bestaat uit de crisisdienst, 4 IBT teams en het team Detox Thuis. Op het gebied van jeugdverslaving werken we samen met Youz (specialistische zorg voor jeugd en gezin). Zowel Antes als Youz maken deel uit van Parnassia Groep.  Alle zorgbedrijven die onder Parnassia Groep vallen hebben hun eigen specialisme, waar we snel en makkelijk gebruik van kunnen maken, zodat we je altijd de beste zorg kunnen geven.  

Acute hulp

Acute hulp

De acute keten van Antes bestaat uit de crisisdienst, 4 IBT (Intensief Behandeling Thuis) teams en het team Detox Thuis.

Om onze bereikbaarheid en service te verbeteren, heeft Antes één telefoonnummer voor alle acute psychiatrische - en verslavingshulpvragen. Dit nummer is beschikbaar voor alle verwijzers, voor onze cliënten in crisis en hun naasten. Als er sprake is van een crisissituatie en directe hulp nodig is op het gebied van psychiatrie en verslaving, neem dan contact op met de crisisdienst Antes (24 uur per dag, 7 dagen per week) op nummer 088 358 1500.

Jeugd verslavingszorg

Jeugd verslavingszorg

Youz verslavingszorg biedt advies en behandeling aan jongeren tot 24 jaar over het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen. Afhankelijk van welke problemen er spelen heeft Youz verschillende behandelmogelijkheden: klinisch en poliklinisch.
Youz begeleidt niet alleen de jongere zelf, maar kan ook de ouders of het hele gezin begeleiden. Verder beschikt Youz over gezondheidscoaches op verschillende scholen in de regio. Youz is dé deskundige ketenpartner voor zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, gemeenten, politie en andere organisaties.

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel

Het Expertisecentrum Neuropsychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) biedt specialistische behandeling aan volwassenen van 18 tot 65 jaar met klachten die voortkomen uit NAH. Wij richten ons met name op de niet zichtbare gevolgen van het hersenletsel zoals cognitieve problematiek, gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. Soms zijn deze psychiatrische klachten het gevolg van het NAH of neuropsychiatrische probleem, soms bestonden deze al voorafgaand aan het NAH en zijn deze toegenomen door het letsel.

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

De afdeling ziekenhuispsychiatrie behandelt cliënten met zowel een lichamelijk probleem als een psychische stoornis of gedragsprobleem. De afdeling heeft naast de algemene ziekenhuispsychiatrie, een hiv-, Parkinson-, zwangerschaps- en psychofarmaca-poli. De afdeling ziekenhuispsychiatrie doet daarnaast ongeveer 600 consulten per jaar in het Maasstad Ziekenhuis met de verschillende teams van ziekenhuispsychiaters, verpleegkundigen en de arts-assistenten.

 

Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie

Antes biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problematiek. Ouderenpsychiatrie richt zich op alle psychiatrische problemen inclusief cognitieve stoornissen en levensfaseproblematiek bij ouderen. Hierbij is aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden.