Depressie paginakop

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

Elektro Convulsie Therapie (ECT)

ECT, elektro convulsie therapie, blijkt uit onderzoek de meest effectieve behandeling bij ernstige depressies, zelfs als medicijnen niet werken. De behandeling gebeurt onder narcose, dus als cliënt maak je dat zelf niet mee.

Hoeveel mensen kiezen jaarlijks voor ECT?

Zo'n 900 mensen worden jaarlijks met ECT behandeld in Nederland. Bij Antes behandelden we in 2020 in totaal 31 patiënten, de meesten voor depressieve klachten gecombineerd met een lichamelijke ziekte. Een behandeling bestaat uit meerdere sessies, onder narcose. Sommige cliënten waren na enkele sessies weer psychisch in evenwicht. Andere cliënten hadden verspreid over een langere tijd meer sessies nodig.

Antes is gespecialiseerd in ECT-behandeling bij cliënten, waarbij sprake is van een psychische en een lichamelijk ziekte, die veelal niet in andere centra terecht kunnen. De behandeling vindt plaats in een algemeen ziekenhuis.

Hoe gaat dat in de praktijk?

De behandeling bestaat uit meerdere sessies onder narcose, twee keer per week. Dit vindt plaats op de dagbehandeling in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.

Vooraf vinden de volgende onderzoeken plaats:

 • medische screening met bloedonderzoek
 • ECG/hartfilmpje
 • beoordeling door de anesthesioloog
 • psychiatrische beoordeling
 • geheugenonderzoek

Jij en je familie krijgen ook uitgebreid informatie over de gang van zaken rond ECT. Om dit alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, combineren we al deze onderzoeken en de informatie zoveel mogelijk op één dag.

Tijdens de behandeling word je begeleid door:

 • een anesthesioloog voor de narcose
 • een psychiater voor de ECT behandeling
 • een ECT verpleegkundige

Een familielid mag bij je blijven tot je slaapt. Met een korte stroompuls wordt dan een epileptische aanval opgewekt. Na een kwartier kom je bij uit de narcose, op de uitslaapkamer. Ook daar zijn ervaren verpleegkundigen aanwezig.

Resultaten

De bedoeling van de behandeling is de verstoorde balans in je denken te herstellen. Verbetering kan vaak al na enkele sessies optreden, vooral bij de ernstigere depressies. Meestal zijn cliënten binnen 12 keer opgeknapt, zo niet, dan passen we de behandeling aan.

Zijn er bijwerkingen?

De behandeling is lichamelijk veilig. De meeste mensen hebben slechts kortdurende lichamelijke bijwerkingen, zoals hoofdpijn en misselijkheid. Problemen met het opslaan en ophalen van herinneringen is een andere bijwerking. Een klein deel (rond 10 %) blijkt langer dan 6 maanden problemen te houden met het opdiepen van herinneringen, waarbij soms feiten tot enkele jaren voor de behandeling ‘zoek' lijken te raken. Dat kan storend zijn, maar weegt niet op tegen het risico van een depressie. Een geheugenconsulent staat je gedurende de behandeling bij: door testen en vragenlijsten worden eventuele effecten op jouw geheugen in de gaten gehouden.

Hoe kom ik aan meer informatie?

Na verwijzing door jouw behandelaar/ psychiater, krijg je een indicatiegesprek met een ECT psychiater voor meer informatie. Daarna volgt de afspraak voor de onderzoeken op één dag. Dan gaan we nogmaals en uitgebreider op de ECT-behandeling  in.

Geen depressie en toch ECT?

Ook bij andere (psychiatrische) ziektebeelden kan ECT uitkomst bieden, zoals bij:

 • schizofrene psychose, die niet door medicijnen opknapt
 • katatonie. Ineens sturen de cellen in je hersenen veel minder of juist veel meer signalen naar elkaar. Dit zorgt voor allerlei klachten.
 • lichamelijke ziekten als de ziekte van Parkinson

Dit wordt dan apart met je besproken.

Wetenschappelijk onderzoek en opleiding?

Dat ECT werkt, dat weten we. Maar veel weten we nog niet, en het kan altijd beter. Daarom doen we ook onderzoek en doen we aan opleiding. Verpleegkundigen, psychologen, artsen, medisch specialisten, worden bij ons opgeleid in ECT behandelingen. Jouw medewerking is hierbij van belang om een nog betere behandeling in de toekomst mogelijk te maken.