Verblijf in een kliniek

Verblijf in de kliniek

Verblijf in de kliniek

Antes doet er alles aan om opnames zo veel mogelijk te voorkomen. Als het echt niet anders kan, nemen we je tijdelijk op in één van onze klinieken. Een opname is bij ons altijd zo kort mogelijk, zodat je zo snel mogelijk terug kunt naar je eigen omgeving.

Wat kun je verwachten als je wordt opgenomen in een kliniek?

Wat kun je verwachten als je wordt opgenomen in een kliniek?

Als je grote psychische problemen hebt is het soms nodig dat we je opnemen. Samen kijken we naar de behandeling en tijdsduur van de opname.

Wat gebeurt er als je opgenomen bent?

Samen kijken we hoe je op dit moment van jouw leven in deze situatie bent gekomen. We kijken naar jouw sterke en zwakke punten en bepalen samen wat de beste behandeling voor jou is. Een opname in een kliniek is altijd zo kort mogelijk.

Hoe ziet jouw dag eruit tijdens je opname?

Hoe jouw dag eruitziet als je bent opgenomen in een kliniek, hangt af van de problemen. Je doet mee met een programma voor overdag. Op dat programma staat bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, sporten, psychomotore therapie, creatieve activiteiten, een gespreksgroep en een kookgroep.
Voorbeelden van andere dingen die we doen:

 • We kijken naar jouw gedrag en klachten.
 • We onderzoeken jouw lichamelijke gezondheid en als dat nodig is behandelen we ook lichamelijke ziekten.
 • We geven je informatie over je psychische problemen en jouw behandeling.
 • We helpen je om op een goede manier met moeilijke gevoelens of gedachten om te gaan.
 • We begeleiden je als er problemen zijn met anderen.
 • We helpen je om een goed evenwicht te vinden tussen actief zijn en rusten.
 • We onderzoeken de situatie thuis.
 • Je krijgt medicijnen als dat nodig is.

Wie nemen wij op?

Wie nemen wij op?

Alleen bij ernstige situaties nemen we iemand op. En als het thuis niet lukt iemand te helpen. Iemand is bijvoorbeeld erg psychotisch of manisch. In veel gevallen is er ook een hoop gebeurd in de directe omgeving (gezin, familie, buurt). De omgeving maakt zich vaak grote zorgen. Partner en familieleden zien dat een (acute) opname noodzakelijk is. Ook al vinden zij dat erg vervelend.

 

Wat is het doel van een klinische opname?

 • een diagnose stellen
  Wat is er precies aan de hand? Waardoor ontstaat dit gedrag bij iemand? Antwoorden zijn een startpunt van een behandeling. 
 • de crisissituatie bestrijden

Waar word je opgenomen?

Waar word je opgenomen?

Antes heeft meerdere locaties met klinische voorzieningen, zowel aan de noord- als aan de zuidkant van Rotterdam. Welke locatie en afdeling voor jou het meest geschikt voor je is, hangt vooral af van jouw klachten. We bespreken altijd van te voren welke afdeling het beste bij je past. Je krijgt dan ook informatie over de afdeling, zoals de huisregels en bezoektijden, etc.

Zuid

Op het terrein Albrandwaardsedijk in Poortugaal bevinden zich diverse klinische voorzieningen, de hoogbeveiligde keten van Antes, een kas, een restaurant, de beschermde woongroep Albrandswaard, een werk- en activiteitencentrum, kinderopvang Jip & Janneke, Albeda Zorgcollege en tbs-kliniek De Kijvelanden (onderdeel van Fivoor).

Welke afdelingen zijn er?

 •     Acute kortdurende gesloten opname
 •     Acute kortdurende open opname
 •     Open en gesloten vervolgbehandeling algemene psychiatrie
 •     Open en gesloten behandeling dubbele diagnostiek/verslaving
 •     Langdurende zorg open en gesloten
 •     Hoog beveiligde zorg (CIB)
 •     Afdeling Forensische Zorg en Forensische verslaving kliniek

Noord

In Rotterdam Noord vind je de kliniek Rotterdam Alexander en de klinische voorzieningen op de locatie Poortmolen.

In de kliniek Rotterdam Alexander (de oude Bouman kliniek) worden cliënten opgenomen met (ernstige) psychiatrische problemen, (ernstige) verslavingsproblematiek en cliënten met gecombineerde problematiek. De beoordelingslocatie Antes Noord, waar personen met verward gedrag beoordeeld kunnen worden, is ook in deze kliniek gevestigd.

Op de locatie Poortmolen worden cliënten opgenomen met (ernstige) psychiatrische problemen en cliënten met gecombineerde problematiek. Er is ook een afdeling specifiek voor cliënten die (verslavings)psychiatrische problemen hebben én lichamelijke problemen (PSU). Een overzicht van de klinische mogelijkheden die per locatie worden geboden is hier te vinden.

Wie helpen jou?

Tijdens jouw opname heb je een team van behandelaren. Deze hebben allemaal hun eigen specialiteit en werken allemaal samen aan je behandeling. In het team dat je behandelt en steunt zit bijvoorbeeld:

 • een psychiater
 • een verpleegkundige
 • een fysiotherapeut
 • een psycholoog
 • iemand die activiteiten begeleidt

Hoe ziet een behandeltraject eruit in een kliniek?

Hoe ziet een behandeltraject eruit in een kliniek?

Je behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Zo voer je individuele gesprekken met je behandelaar. Verder kun je meedoen aan activiteiten zoals sporten, creatieve therapie of taken in het huishouden. In sommige gevallen zijn medicijnen ook een onderdeel van je behandeling.

Als je psychisch weer tot rust bent gekomen en nog verdere zorg nodig hebt, zoeken we een passend vervolg voor verdere behandeling. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je snel terug naar huis kunt. Jouw ambulante behandelaar blijft contact met je houden.

Gedwongen behandeling

Soms is verplichte zorg noodzakelijk (bij opname, poliklinisch of thuis) als uiterste redmiddel. Dat is zorg waartegen iemand met een psychische stoornis zich verzet en waarvoor het noodzakelijk is om (dreigend) ernstig nadeel af te wenden dat wordt veroorzaakt door de stoornis. Dan geldt de Wet verplichte ggz (Wvggz). Binnen deze wet bestaan twee procedures voor verplichte zorg: de crisismaatregel (afgegeven door de burgemeester) en de zorgmachtiging (afgegeven door de rechter).

In de folder Verplichte zorg: crisismaatregel of zorgmachtiging. Wat betekent dit voor jou? lees je uitgebreid hoe de regeling werkt.