Over antes kop

Missie en kernwaarden

Missie en kernwaarden

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische problemen.

Missie en kernwaarden

Het doel van Antes is mensen met psychische problemen de juiste zorg te bieden, op het juiste moment, zo intensief als mogelijk maar niet langer dan nodig. Wij nemen daarbij het herstel van onze cliënten als uitgangspunt. Samen met de cliënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische problemen tot een minimum beperken, waardoor onze cliënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving. We werken vanuit drie kernwaarden: deskundig, optimistisch en respectvol.

"Het was gewoon heel bijzonder om mee te maken. Ik voelde me serieus genomen. Het kwam ook door de muziek. De juiste snaar werd geraakt" - Wieke (deed muziektherapie bij Antes)

Aanbod

Ieder mens is anders. Daarom krijg je bij Antes een behandeling op maat. Onze medewerkers gaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van de cliënt en zijn omgeving. Vanuit de herstelgedachte behandelen we je zoveel mogelijk op een van onze locaties en zo nodig ook bij je thuis. Als een opname noodzakelijk is, als onderdeel van de ambulante behandeling, kun je terecht in onze gespecialiseerde klinieken. Bekijk ons behandelaanbod en lees meer over de stoornissen die we behandelen.

Jouw huisarts kan je aanmelden zodat je de juiste zorg krijgt. Heb je al een verwijsbrief gekregen? Dan kun je jezelf ook aanmelden.

Doelgroepen