Aanmelden kop

Direct hulp

Direct hulp

Centraal nummer

Om onze bereikbaarheid en service te verbeteren, heeft Antes één telefoonnummer voor alle acute psychiatrische - en verslavingshulpvragen. Dit nummer is beschikbaar voor alle verwijzers, voor onze cliënten in crisis en hun naasten.

Als er sprake is van een crisissituatie en directe hulp nodig is op het gebied van psychiatrie en verslaving, neem je contact op met de crisisdienst Antes (24 uur per dag, 7 dagen per week) op nummer:

088 358 15 00

Onder dit centrale nummer zijn de crisisdienst, het meldpunt GGZ, het meldpunt crisiscentrum, de spoedeisende hulp van de kliniek Rotterdam Alexander en de spoedeisende hulp psychiatrie van locatie Poortugaal samengevoegd.

Levensbedreigende situaties

Bij levensbedreigende situaties: wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast,

bel direct 112.

Ben je al cliënt bij ons?

Tijdens kantooruren neem je contact op met jouw behandelaar. Het telefoonnummer vind je op jouw uitnodiging of afsprakenkaartje.
​​​​​​​Buiten kantooruren bel je de crisisdienst op nummer 088 358 15 00.