Werken en leren paginakop

Werken bij Ouderenpsychiatrie

Werken bij Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie stoffig en saai? Absoluut niet! Sterker nog, er zit meer uitdaging in dan je denkt. De grootste groep is nog zeer vitaal en goed in staat om eigen behandeldoelen te formuleren. 

Werken in de ouderenpsychiatrie

Wij bieden specialistische hulp aan mensen vanaf 65 jaar, zowel de specialistische ggz als de basis ggz. Wij voeren diagnostiek uit en behandelen ouderen met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek waaronder depressie, cognitieve stoornissen (waaronder screening op dementie), angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en psychotische stoornissen. De ouderenpsychiatrie is meer dan alleen psychiatrie. Somatiek, levensfaseproblematiek en systeemproblematiek maken de casussen interessant en uitdagend.

Wij bieden onze zorg vanuit twee klinieken, meerdere gespecialiseerde ambulante teams voor ouderen, deeltijdbehandeling, een ACT-team en een psychodiagnostisch centrum.

 

Onze collega’s vertellen in dit filmpje hoe ze met elkaar en met veel plezier alle ballen hoog houden om te zorgen dat onze oudere cliënten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Hoe is het werken binnen deze teams?

Kliniek

De klinieken ouderenpsychiatrie zijn opname-afdelingen met vooral als doel diagnostiek en behandeling. In een later stadium van de behandeling kan het doel resocialisatie zijn in een open setting en wordt er ook nagedacht over passende zorg in de toekomst.
Het behandelteam van de ouderenklinieken bestaat uit onder andere uit psychiaters, GZ-psychologen, somatisch arts, arts-assistenten in opleiding tot psychiater en geriater, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden.

Bij het werken binnen de klinieken heb je veel eigen inbreng (in afstemming met het team) op de behandeling en invloed op je agenda en hebben wij vertrouwen op je deskundigheid. In de kliniek werk je nauw samen in het multidisciplinair behandelteam. Er zijn gesloten opname-afdelingen en open afdelingen waar je werkzaam bent.

Ambulant

De ambulante teams bieden poliklinische en outreachende behandelingen. De teams bestaan uit verschillende disciplines om zo de beste behandeling te kunnen bieden; psychiaters, specialist ouderen geneeskunde, SPV-en, GZ-psychologen, GGZ-agogen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werk en basispsychologen. De combinatie van poliklinisch en het afleggen van huisbezoeken maakt het werk afwisselend en boeiend.

Binnen de ambulante teams heb je veel eigen inbreng (in afstemming met het team) op de behandeling en invloed op je agenda. Wij vertrouwen op je deskundigheid. Werktijden zijn regelmatig, huisbezoeken plan je zoveel mogelijk in op passende momenten en je kunt deels thuis, onderweg of op verschillende locaties van Antes werken.

Psychodiagnostisch centrum

Het psychodiagnostisch centrum (PDC) is gespecialiseerd in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en ondersteunt daarmee het werk van de verschillende afdelingen van Antes. Het PDC onderzoekt mensen onder andere op het gebied van persoonlijkheid, psychiatrische stoornissen en neuropsychologie.

ACT

ACT Ouderen is een multidisciplinair team. Je werkt nauw samen met een psychiater, meerdere verpleegkundigen, een rehabilitatie medewerker en een vaste teamondersteuner.

Deeltijdbehandeling

Op drie locaties wordt een volwaardig deeltijdprogramma aangeboden. Wij bieden hier zowel verbale als non-verbale groepen. Cliënten kunnen vanuit de ambulante teams snel in- en uitstromen.

 

Welke locaties zijn er?

Klinische locaties in Rotterdam

Ambulante teams voor Rotterdam Noord

Ambulante teams voor Rotterdam Zuid

  • Zorgboulevard (naast het Maasstad Ziekenhuis), Rotterdam
  • Hoeklaan, Spijkenisse