Aanmelden kop

Wachttijden

Wachttijden

Op deze pagina staan de wachttijden voor behandeling bij Antes. Het maakt voor de wachttijden niet uit waar je verzekerd bent.

De wachttijden op onze website voldoen aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website lees je meer hierover. De wachttijden zijn niet afhankelijk van je verzekering of verzekeraar.

Wachttijden Antes

  • Aanmeldwachttijd (A): hoeveel weken wachten tussen aanmelding en intakegesprek. Dit verschilt per programma en locatie.
  • Behandelwachttijd (B): hoeveel weken wachten vanaf het eerste intakegesprek tot start van jouw behandeling. Wij streven ernaar de start van jouw behandeling te laten aansluiten op de intake.
  • Bij crisis geldt uiteraard geen wachttijd en wordt met jou afgestemd wat nodig is.

Bijgewerkt op 10-11-2023​​​

Diagnosegroep A B
Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn 5 2
Angststoornissen 14 9
Bipolaire-stemmingsstoornissen 7 5
Depressieve-stemmingsstoornissen 8 8
Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen 4 10
Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen 11 8
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 26 18
Neurocognitieve stoornissen 12 10
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 23 17
Overige psychische stoornissen 10 85
Persoonlijkheidsstoornissen 12 9
Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen 5 7
Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen 19 3
Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen 13 7
​​​​​​

​​​Mogelijk snellere behandeling op andere locatie

Soms kun je sneller behandeld worden op een kleine afstand van jouw woonplaats of voorkeurslocatie. Vind je de wachttijd te lang en wil je weten of behandeling op een van onze andere locaties mogelijk is? Bespreek dit dan met het team/de vestiging waarvoor je bent aangemeld.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je contact met ons opnemen. Of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

www.kiezenindeggz.nl

Deze website toont wachttijden van zorgaanbieders in de ggz, dus ook van (onderdelen van) Parnassia Groep. Je vindt daar wachttijden van het overgrote deel van onze vestigingen. Door een technisch probleem zie je bij enkele vestigingen staan ‘Deze aanbieder heeft geen wachttijden aangeleverd.’ Dit betekent niet dat er geen wachttijden zijn. Wil je van die vestigingen weten wat de wachttijd is, bel dan met 088 357 13 57.

Uitleg wachttijden

De wachttijden in de tabel hieronder zijn gemiddelde wachttijden, gebaseerd op hoe lang cliënten de afgelopen twee maanden hebben gewacht. De wachttijd voor jou persoonlijk kan dus afwijken. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In de tabel kan ook de vermelding n.v.t. staan. Dit betekent niet dat er geen wachttijd is, maar dat er geen gemiddelde wachttijd berekend kon worden over de afgelopen twee maanden. Je behandelaar/degene die het eerste gesprek met jou voert kan je uitleg geven over wachttijden.

We doen alles binnen onze mogelijkheden om de wachttijd voor jou te bekorten, zodat je snel kunt starten met je behandeling en herstel.