Familie en naasten paginakop

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Geweld hoort nergens thuis. En al helemaal niet in je eigen omgeving. Dat moet een plek zijn waar jij je veilig en geborgen voelt. Niet een plek waar je voortdurend bang bent dat je iets verkeerd doet of zegt. Dat is geen gezonde situatie.

Veel mensen hebben niet zo’n veilige omgeving. In Nederland hebben naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen te maken met huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is niet alleen lichamelijk/fysiek geweld. Ook emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting vallen hieronder. Financiële uitbuiting komt regelmatig voor bij ouderen, die gedeeltelijk of geheel afhankelijk zijn van hulp, die geboden wordt door mensen uit hun omgeving.
Ook kinderen zijn afhankelijk van volwassenen, hun ouders of verzorgers. Wanneer zij getuige zijn van geweld tussen hun ouders, voortdurend worden gekleineerd of uitgescholden heet dat ook kindermishandeling en omgekeerd de jongere, die zijn ouders regelmatig bedreigt, of fysiek belaagt, pleegt ook huiselijk geweld.
 
Over het algemeen is het niet gemakkelijk om te praten over huiselijk geweld, wanneer je dat overkomt. Mensen zijn bang of schamen zich voor de situatie. Daarnaast weten ze niet altijd bij wie ze terecht kunnen met hun ervaringen. Zo blijft het probleem achter de voordeur.

Grote impact

De impact van huiselijk geweld en kindermishandeling is groot. Angstklachten, depressies en posttraumatische stressstoornissen komen regelmatig voor evenals middelengebruik, waardoor een verslaving op de loer ligt. Uit onderzoek weten we dat mensen, die terecht komen in situaties van huiselijk geweld, vaak ook in hun eigen verleden te maken hebben gehad met huiselijk geweld of kindermishandeling. Je kunt je zorgen ook met de huisarts bespreken en sinds mei 2020 kun je melding doen bij de apotheek. Daar hoef je alleen het codewoord 'masker 19' te noemen. Dan weet de apotheker meteen dat het gaat om huiselijk geweld. Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Het houdt niet op, totdat je iets doet. 

Antes helpt

Een psychische stoornis heb je niet alleen. Antes kijkt bij de behandeling van volwassenen en kinderen naar het gezin als geheel.
Bij Antes vinden we het belangrijk dat ook de omstandigheden thuis of binnen je relatie bekend zijn, zodat dit besproken kan worden tijdens je behandeling. De thuissituatie heeft invloed op je behandeling. Maar ook als je behandeld wordt, dan heeft dat effect op de mensen om je heen. Indien je te maken hebt met geweld met naasten, dan kan vanuit Antes ook hulp ingezet worden.

Veilig thuis

Antes volgt de wettelijke richtlijn van het ministerie van VWS. Dat betekent dat wij, net zoals iedere andere zorgverlener in gesprek gaan over huiselijk geweld, of kindermishandeling wanneer we dat signaleren. Er zijn deskundigen, zoals bij Veilig Thuis, die ons daarbij helpen. Dit zijn regionale organisaties waar iedereen, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling terecht kan voor deskundige hulp en advies. Doel van Veilig Thuis is bestaande onveilige situaties te doorbreken en mensen een nieuwe en andere toekomst te geven. Mét of zonder elkaar.

Er is een Veilig Thuis in elke regio:
•    Rotterdam Rijnmond
•    Zuid-Holland-Zuid

Natuurlijk kan je zelf ook contact opnemen met Veilig Thuis. Ook wanneer je huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt bij anderen in je omgeving. Bel 0800 – 2000 voor advies en ondersteuning. Je kunt 24 uur per dag, zeven dagen in de week bellen. Of kijk op de website ‘Ik vermoed huiselijk geweld’.