Antes zoekt voor de kliniek Ouderenpsychiatrie, kliniek NAH en MPU verpleegkundigen (MBO en HBO)

Antes zoekt voor de kliniek Ouderenpsychiatrie, kliniek NAH en MPU verpleegkundigen (MBO en HBO)

De afdelingen zijn uniek en hebben een eigen expertise waardoor ze zich van elkaar onderscheiden.

Ouderenpsychiatrie

De kliniek Ouderenpsychiatrie Zorgboulevard biedt behandeling voor ouderen met psychiatrische en bijkomende ouderdomsgerelateerde problemen die niet ambulant behandeld kunnen worden. De kliniek is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. De kliniek heeft een afdeling voor verblijf, een afdeling voor behandeling en een afdeling voor activering. Ouderen psychiatrie is meer dan alleen psychiatrie door de integratie van somatiek, levensfase en systeemproblematiek. Door nauw samen te werken met de NAH kliniek en MPU verhogen we samen de zorgkwaliteit door waardevolle kennis te delen.

MPU (Medische Psychiatrische Unit)

Op de Medische Psychiatrische Unit (MPU) van de afdeling Ziekenhuispsychiatrie is er de mogelijkheid tot (tijdelijke) overname van een patiënt met complexe, ernstige somatische en psychiatrische aandoeningen, die voor beide aspecten klinische, multidisciplinaire behandeling nodig heeft. De MPU biedt gerichte diagnostiek en behandeling op psychiatrisch èn op somatisch vlak. De MPU bevindt zich op de Zorgboulevard en heeft een intensieve samenwerking met de somatisch specialisten van het Maasstad Ziekenhuis. Er is een groot diversiteit van problematieken en je komt in aanraking met diverse complexe verpleegsituaties. Je wordt ondersteund door faciliteiten voor o.a. ECT, palliatieve zorg, zorg voor patiënten met anorexia en revalidatie na tentamen suïcide.

NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Het Expertisecentrum Neuropsychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) biedt behandeling en diagnostiek aan cliënten uit het gehele land vanaf 18 jaar. Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt behandelen wij op de polikliniek, in deeltijd of in de kliniek.

NAH is nationaal erkend als expertisecentrum voor diagnose, behandeling en nazorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en neuro-psychiatrische aandoeningen. Op de NAH maak je gebruik van verschillende zorg technologieën en werk je samen met een paramedisch team.

Vacatures zorgboulevard

Vacatures zorgboulevard

Wil je werken op de Zorgboulevard, in een mooie werkomgeving in Rotterdam waar alle zorg centraal staat? Klik dan op onderstaande vacatures voor meer informatie: