Buurtbewoners paginakop

Informatie voor buurtbewoners

Informatie voor buurtbewoners

Op deze pagina informeren wij omwonenden over actuele en toekomstige ontwikkelingen van een aantal van onze locaties.

De meeste mensen redden zichzelf prima. Soms met wat hulp van familie, buren of vrienden. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Denk aan stadgenoten die niemand hebben op wie ze kunnen terugvallen als het leven even tegenzit. Kwetsbare mensen. Mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. En in het ergste geval hebben deze mensen geen dak boven hun hoofd, zijn ze in de war of kunnen ze niet voor zichzelf zorgen.

Verantwoordelijkheid

Voor die mensen nemen wij, Antes in samenwerking met gemeentes en woningcorperaties, onze verantwoordelijkheid, samen met hulp- en zorgverleners. En we worden daarbij graag ondersteund door u. We bieden deze kwetsbare mensen in ieder geval een plek waar ze zich veilig kunnen voelen.