Overige specialismen

Ouderenpsychiatrie

Ouderenpsychiatrie

Antes biedt expertise en zorg op maat voor ouderen met psychiatrische problematiek. Ouderenpsychiatrie richt zich op alle psychiatrische problemen inclusief cognitieve stoornissen en levensfaseproblematiek bij ouderen. Hierbij is aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden.

Hoe meldt u zich aan?

Heeft u een verwijzing via uw huisarts of een behandelend specialist? Dan kunt u zich direct bij ons (online) aanmelden voor behandeling. 

Nadat u zich heeft aangemeld, nemen wij contact met u op voor een eerste afspraak. Tijdens dit intakegesprek zetten wij samen met u op een rij wat uw klachten zijn, wanneer ze zijn ontstaan en welke invloed zij hebben. Ook bespreken wij samen welke invloed de klachten hebben op uw dagelijks leven. Deze informatie helpt om te bepalen welke behandeling het beste bij uw situatie past. Op basis hiervan krijgt u een behandeladvies. Daarna kunt u aangeven of ju inderdaad de behandeling bij ons wilt volgen.  

Lees meer over het intakegesprek  

Als u bij ons een behandeling wilt volgen, maken we samen met u een behandelplan. Hier komen de afspraken van u en juw (regie)behandelaar in te staan. Afspraken over bijvoorbeeld de aard, duur en het doel van de behandeling. Ook staat in het behandelplan welke therapie(vorm) u gaat volgen en wat uw herstelwensen zijn. Het plan is dynamisch en kan dus tijdens de behandeling worden aangepast.  

Voor wie  

U kunt bij ons terecht met de volgende klachten: 

Waar wordt u geholpen? 

Hulp op afspraak 

De behandeling vindt meestal poliklinisch plaats. Dat betekent dat u naar een van onze locaties komt voor individuele behandeling. Soms heeft u intensievere hulp nodig om uw klachten en problemen te verminderen. De deeltijdbehandeling kan daarbij helpen. U komt dan een of meerdere dagen per week naar een van onze locaties. Hier volgt u  groepsbehandeling en heeft u individuele gesprekken met uw  behandelaar.  

Ambulante hulp wordt op verschillende locaties, zowel in Noord- als Zuid-Rotterdam geboden. Op deze locaties worden individuele therapie en groepstherapie gegeven. 

Het ACT team ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Wij zijn er speciaal voor ouderen met (een vermoeden van) ernstige problemen en beperkingen op uiteenlopende gebieden, waarbij sprake is van zorgmijdend/zorgwekkend gedrag, waardoor de cliënt noodzakelijke behandeling(en) misloopt. Het ACT team ouderen is multidisciplinair en de behandeling is gericht op rehabilitatie binnen de samenleving en het voorkomen van (her)opname in een instelling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met uw netwerk zoals de familie en sociaal maatschappelijke instellingen. U krijgt zoveel en zo lang zorg als nodig is.

In de kliniek

Soms zijn dat psychiatrische of lichamelijke problemen zo groot dat u niet meer thuis kan blijven wonen. In dat geval is opname in een van onze klinieken mogelijk.

De klinieken ouderenpsychiatrie bieden behandeling voor ouderen met psychiatrische en bijkomende ouderdomsgerelateerde problemen, die niet ambulant behandeld kunnen worden. De klinieken zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend.  

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

U kunt bij ons terecht voor individuele behandeling, deeltijdbehandeling, groepsbehandeling en klinische opname. Ook uw naasten worden betrokken bij de behandeling. Dat doen we alleen met uw  toestemming. Zo kunnen zowel wij als uw omgeving de steun bieden die nodig is.

Online behandeling 

Naast gesprekken bieden we ook digitale individuele behandeling (e-health). Bij de start van de behandeling vertelt uw behandelaar meer over e-health en hoe de app werkt.  

Individuele behandeling 

Bij individuele behandeling heeft u behandelgesprekken met een psychiater, (klinisch) psycholoog of een andere behandelaar. Bij uw behandeling kunnen meerdere behandelaren betrokken zijn. 

Groepsbehandeling 

U kunt ook gebruik maken van groepsbehandeling. Dit doet u naast de individuele gesprekken met uw behandelaar. Er zijn verschillende groepsbehandelingen mogelijk, allemaal met een eigen thema of doel. Contact met lotgenoten kan u bijvoorbeeld helpen om herkenning en erkenning bij uw problemen te vinden.