Dementie

Dementie is een hersenaandoening die voornamelijk voorkomt bij oudere mensen. Maar dementie op jonge leeftijd (40 – 65 jaar) komt ook voor. Het zijn dan vooral de veranderingen in gedrag die opvallen, en niet zozeer de geheugenproblemen. Als je dementie hebt, word je langzaam volledig afhankelijk van de zorg van anderen. De ziekte Alzheimer is de bekendste vorm van dementie.

Andere bekende vormen van dementie

Dementie is meer dan Alzheimer: we gebruiken het als verzamelnaam voor tientallen aandoeningen in de hersenen. Andere bekende vormen van dementie zijn bijvoorbeeld:

  • vasculaire dementie
  • frontotemporale dementie (FTD)
  • Lewy body dementie

Soms krijgen mensen met dementie te maken in combinatie met andere (ernstige) psychische problemen, zoals een depressie.

Alzheimer

De meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer. Je geheugen gaat langzaam achteruit. De precieze oorzaak van Alzheimer is niet bekend. Het is niet altijd direct duidelijk dat er sprake is van Alzheimer. Hoe verder de ziekte vordert, hoe duidelijker de gevolgen worden.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding in de hersenen. Het ontstaat vaak bij mensen die te maken hebben (gehad) met hart- en vaatziekten. Ongeveer 15% van de mensen die dementie hebben heeft vasculaire dementie.

Frontotemporale dementie (FTD)

De hersendelen die je hebt worden ook wel kwabben genoemd. De hersencellen verdwijnen in de voorste delen als er sprake is van FTD. Dit zijn de frontale en temporale hersenkwabben. Na Alzheimer komt de FTD het meest voor. Frontotemporale dementie treedt vaak op tussen de 40 en de 65 jaar. Je kunt FTD herkennen aan veranderingen in de spraak, taal en taalvaardigheid. Problemen met het geheugen ontstaan bij FTD vaak later. FTD verloopt grillig, bij de een sneller dan bij de ander.

Lewy body dementie (LBD)

Bij Lewy body dementie zitten er speciale eiwitafzettingen in de zenuwcellen van de hersenen. Het valt vaak als eerste op dat er sprake is van aandachtsstoornissen. Ook kan het zijn dat je dingen ziet die er niet zijn (visuele hallucinaties). De problemen met je geheugen ontstaan vaak later.
De klachten beginnen klein, zijn verschillend en wisselend (van het ene moment op het andere moment). Het wordt ook vaak niet herkend als dementie, omdat er symptomen van Parkinson zijn zoals stijfheid, spierbevingen en een gebogen lichaamshouding. LBD is destructief. Iemand gaat hard achteruit en de levensverwachting na diagnose is redelijk kort.

Kans op dementie

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: 1 op de 3. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40% van de mensen een vorm van dementie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er verband is met erfelijke factoren en leefstijl. Mensen die roken hebben bijvoorbeeld meer kans op een vorm van dementie dan niet-rokende mensen.
Dementie is vrijwel nooit erfelijk. Alleen als je meerdere familieleden hebt die op jonge(re) leeftijd dementie kregen, dan bestaat de kans dat het erfelijk is. Een onderzoek kan meer duidelijkheid geven.

Geen geneesmiddelen

Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor welke vorm van dementie dan ook. Wel kunnen medicijnen het ziekteproces vertragen. Ook kan therapie goed helpen met het omgaan met jouw ziekte. Lees meer over behandelingen.

Hulp bij dementie

Onze aanpak is erop gericht je zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We richten ons op het verminderen van het psychisch lijden (of herstel als dat mogelijk is) en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook hebben we veel aandacht voor het betrekken van familie en naasten. Ook hebben we diverse mogelijkheden om hen te ondersteunen.

Vragen, advies en hulp?

Heb je vragen, wil je advies en/of hulp? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Je kunt je bij ons direct (online) aanmelden voor behandeling. Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijg je duidelijkheid.

Aanmelden Contact