Dementie sub paginakop

Behandeling

Behandeling

Naarmate je ouder wordt neemt de kans op het ontwikkelen van dementie toe. Van de mensen die ouder zijn dan 90 jaar heeft zelfs 40% dementie.

Er bestaan geen medicijnen tegen dementie. Wel zijn er geneesmiddelen die het proces van dementie kunnen vertragen.

Bij dementie is er verband met leefstijl en erfelijkheid. Als je bijvoorbeeld rookt, heb je meer kans om dementie te ontwikkelen dan iemand die niet rookt. Als er in je familie dementie voorkomt, dan is de kans dat je dementie ontwikkelt groter dan in families waar geen dementie voor komt.

Behandeling van dementie

Allereerst onderzoeken we of jouw klachten ‘normaal' zijn bij het ouder worden of horen bij ziektes die ouderen vaak hebben. We doen uitgebreid onderzoek op een van onze poliklinieken en bij jou thuis.

Als je de diagnose dementie te horen krijgt, dan is dat zeer ingrijpend. Je hebt waarschijnlijk veel vragen. Onze aanpak is erop gericht je zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is. Samen met jou richten we ons op:

  • vermindering van psychisch lijden (of herstel als dat mogelijk is)
  • verbetering van de kwaliteit van jouw leven

Wanneer dat nodig blijkt, nemen we je op in een van onze klinieken.

Familie en naasten

Voor familie en naasten van de cliënt is de diagnose dementie ook ingrijpend. Dementie zorgt voor veranderingen en vraagt aanpassingen van alle mensen die erbij betrokken zijn. Praten met elkaar over de problemen, zorgen en situaties die je meemaakt geeft veel steun. Bovendien geeft het je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Het delen van ervaringen, adviezen, gedachten en emoties kan je energie geven.

Antes vindt het belangrijk om jou goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. Je kunt altijd met jouw vragen terecht bij onze behandelaren. Lees hier meer over in het onderdeel Familie en naasten.