Behandeling

Naarmate je ouder wordt neemt de kans op het ontwikkelen van dementie toe. Van de mensen die ouder zijn dan 90 jaar heeft zelfs 40% dementie.

Er bestaan geen medicijnen tegen dementie. Wel zijn er geneesmiddelen die het proces van dementie kunnen vertragen.

Bij dementie is er verband met leefstijl en erfelijkheid. Als je rookt heb je bijvoorbeeld meer kans om dementie te ontwikkelen dan iemand die niet rookt. Als er in je familie dementie voorkomt, dan is de kans dat je dementie ontwikkelt groter dan als er geen dementie in de familie voorkomt.

Behandeling van dementie

Allereerst onderzoeken we of jouw klachten ‘normaal' zijn bij het ouder worden of horen bij ziektes die ouderen vaak ervaren. We doen uitgebreid onderzoek op een van onze poliklinieken en bij jou thuis.

Als je de diagnose dementie te horen krijgt, dan is dat zeer ingrijpend. Je hebt waarschijnlijk veel vragen. Onze aanpak is erop gericht je zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is. Samen met jou richten we ons op:

  • vermindering van psychisch lijden (of herstel als dat mogelijk is)
  • verbetering van de kwaliteit van jouw leven

Wanneer dat nodig blijkt, nemen we je op in een van onze klinieken.

Familie en naasten

Voor familie en naasten van de patiënt is de diagnose dementie ook ingrijpend. Dementie geeft veranderingen en vraagt aanpassingen van alle mensen die erbij betrokken zijn. Het geeft veel steun als je met elkaar kunt praten over de problemen, zorgen en situaties die je meemaakt. Bovendien geeft het je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Het delen van ervaringen, adviezen, gedachten en emoties kan je energie geven.

Antes vindt het belangrijk om jou goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. Je kunt altijd met jouw vragen terecht bij onze behandelaren. Lees hier meer over in het onderdeel Familie en naasten.

Vragen, advies en hulp?

Heb je vragen, wil je advies en/of hulp? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Je kunt je bij ons direct (online) aanmelden voor behandeling. Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijg je duidelijkheid.

Aanmelden Contact