Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle soorten hersenbeschadigingen die ontstaan zijn na een half jaar tot jaar na de geboorte. Een hersenbeschadiging kan ervoor zorgen dat je manier van denken, je gevoelsleven of je gedrag veranderen. Lees meer over de kenmerken en oorzaken van NAH

Wat kun je verwachten als je je aanmeldt?

Wij staan voor je klaar om je te helpen. Onze kracht zit in de multidisciplinaire samenwerking, de specialistische kennis van de neuropsychiatrie en de samenwerking met ketenpartners. Zo werken wij nauw samen met andere relevante zorgaanbieders binnen het Hersenletselcentrum van Rotterdam Rijnmond en maken wij gebruik van de expertise binnen Parnassia Groep. Hierdoor kunnen we je de beste zorg op maat aanbieden.

Wij behandelen in ons expertisecentrum zo’n 350 volwassenen met een hersenaandoening per jaar. 

Traject van eerste aanmelding tot behandeling

Heb je een verwijzing via je huisarts of een behandelend specialist? Dan kun je je direct bij ons aanmelden voor behandeling. Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, word je gebeld om een eerste afspraak te maken. Na deze afspraak, het intakegesprek, volgt een observatieperiode van 4 weken.

Lees meer over het intakegesprek

Op basis van het intakegesprek en een observatieperiode van 4 weken stellen wij een diagnose. Tijdens een gesprek (waar eventueel je naasten ook bij zijn) krijg je toelichting op de diagnose. Soms is aanvullend onderzoek nog nodig. Daarover maken we samen aparte afspraken. Op basis van de diagnose krijg je advies over welke vorm van behandeling het beste aansluit op de diagnose en he hulpvraag. In sommige gevallen hoeft u geen behandeling te volgen of is behandeling in een andere setting passender. Dan kunnen wij je adviseren of doorverwijzen.

Het behandelplan en de behandeling

Ben je het eens met het behandeladvies? Dan stellen we samen met je een behandelplan op. Hierin staan de doelen, hoe vaak we contact hebben en welke behandeling je krijgt. Daarna informeert de behandelaar je huisarts over de resultaten van het onderzoek, de diagnose en de afspraken uit het behandelplan. Er zijn verschillende soorten behandelingen die door verschillende behandelaren worden uitgevoerd. In het behandelplan staat beschreven wie betrokken zijn bij je behandeling.

Wie kunnen zich aanmelden bij ons? 

Iedereen met NAH Niet-aangeboren hersenletsel kent zichtbare en onzichtbare symptomen. Vaak heeft iemand meerdere symptomen tegelijkertijd. De gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Dit heeft te maken met de plaats van het letsel in het brein, de ernst van de hersenbeschadiging en de leeftijd waarop het letsel is ontstaan.

Lees meer over de symptomen van NAH

Waar word je geholpen?

Je wordt behandeld op de Zorgboulevard bij ons Expertisecentrum Neuropsychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Wie helpt je?

Een team kan bestaan uit verpleegkundigen, agogen, (neuro)psychologen, GZ-psychologen, psychiaters, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en een geestelijk verzorger. Iedereen is anders en iedereen ervaart andere klachten of een andere combinatie van klachten. De behandeling en de behandelaars zijn afhankelijk van jouw situatie. 

Hoe ziet een behandeltraject eruit? 

Omdat iedereen anders is en ieders klachten uniek zijn, stemmen wij de behandeling af op jouw wensen en behoeften en op wat jij of je naaste op dat moment nodig heeft. Zo krijg je de beste hulp bij niet-aangeboren hersenletsel. Wij hebben aandacht voor de lichamelijke, emotionele en psychische klachten als gevolg van je letsel. Hierbij kijken we niet alleen naar je beperkingen. De hulp is gericht op je herstel en het optimaal benutten van de bestaande mogelijkheden. Het doel is om de levenskwaliteit voor jou en je naasten te verbeteren. 

Afhankelijk van je hulpvraag is de behandeling: klinisch (verblijf in onze kliniek), in deeltijd (groepsbegeleiding en individuele gesprekken), digitaal (via een app en videobellen) of poliklinisch behandeling (diagnostiek en behandeling).

Poliklinisch

De poliklinische behandeling bestaat uit diagnostiek en behandeling. Een onderdeel van de diagnostiek is een psychiatrisch en neurologisch onderzoek en vaak ook een neuropsychologisch onderzoek (NPO). Je hebt daarna gesprekken met de psychiater en de (GZ)-psycholoog. Met je toestemming betrekken wij graag naasten bij de behandeling, want het is bekend dat dit bijdraagt aan het herstel. Je kunt daarnaast hulp in huis krijgen van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. 

Deeltijdbehandeling (groepsgesprekken en individuele gesprekken)

Deeltijdbehandeling vindt overwegend plaats in groepen van 4 tot 6 personen. Daarnaast zijn er individuele gesprekken. Deze kunnen ook online zijn. Een deeltijdbehandeling kost je 1 tot 3 dagdelen per week en duurt over het algemeen 6 – 18 maanden. Vaak kun je werk en deeltijdbehandeling combineren.  Samen met je kijken we naar de opzet van de behandeling. Vervolgens krijg je een persoonlijke begeleider. Hij/zij is je vaste aanspreekpunt. Is er sprake van ernstige verslavingsproblematiek? Dan is het niet mogelijk om deeltijdbehandeling te volgen.

Online behandeling 

Een groot deel van de (deeltijd)behandeling kun je ook online volgen.  Zo gebruiken wij de app Superbrains. Hierin staan verschillende oefeningen en gewoonten die je helpen om weer de baas in je eigen brains te worden. Ook kun je via de app contact met je behandelaren onderhouden. 

Klinische opname

Wanneer ambulante behandeling niet voldoende blijkt, is een opname in onze kliniek mogelijk. Deze is bij ons altijd zo kort mogelijk, zodat je zo snel mogelijk terug kunt naar je eigen omgeving.