GGZ teams

GGZ teams

GGZ teams

Antes heeft in totaal 35 GGZ teams verdeeld over 7 regio's. 

Wat doet een GGZ team?

Een GGZ team werkt op postcode. Een cliënt wordt op basis van de postcode verwezen naar een GGZ-team. Een GGZ team richt zich om psychiatrische problematiek, met beperkingen of problemen op tenminste nog drie andere levensterreinen, zoals: somatiek, ADL, sociaal functioneren, systeemproblematiek, financiën, wonen, arbeid en daginvulling en overige problemen, zoals KOPP-problematiek, huiselijk geweld. 

We bieden hulp bij

De ggz teams van Antes bieden hulp bij psychiatrische problemen waarbij er sprake is van complexe problematiek of problemen op meerdere levensgebieden. Wij bieden hulp bij:

Basis behandelaanbod GGZ team

  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Herstelgericht behandelplan en signaleringsplan
  • Psycho-educatie
  • Medicamenteuze behandeling
  • Psychologische behandeling
  • Individuele CGT
  • EMDR  en/of imaginaire exposure beschikbaar
  • Persoonlijkheidsbehandeling:  is emotieregulatie- vaardigheden training  op  termijn  GIT-PD
  • Motiverende gespreksvoering