Hulp aan ouderen

ACT team Ouderen

ACT team Ouderen

Het ACT team Ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Wij zijn er speciaal voor ouderen met (een vermoeden van) ernstige problemen en beperkingen op uiteenlopende gebieden. Ook moet er sprake zijn van zorgmijdend/zorgwekkend gedrag, waardoor de oudere niet de noodzakelijke behandeling(en) krijgt die nodig is.

Het ACT team Ouderen is multidisciplinair en de behandeling die wordt geboden is gericht op rehabilitatie binnen de samenleving en het voorkomen van (her)opname in een instelling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het netwerk rondom de cliënt, zoals de familie en sociaal maatschappelijke instellingen. De cliënt krijgt zoveel en zo lang zorg als nodig is.