Paginakop locaties generiek

Ouderen ACT regio Rijnmond

Ouderen ACT regio Rijnmond

Ouder worden kan veel veranderen. Antes verleent als specialist psychiatrische zorg aan de ouder wordende patiënt. Voor de in deze levensfase optredende psychiatrische problemen (inclusief cognitieve problemen) wordt diagnostiek en behandeling geboden. Hierbij is aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden. Het ACT team ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Wij zijn er speciaal voor ouderen met (een vermoeden van) ernstige problemen en beperkingen op uiteenlopende gebieden, waarbij sprake is van zorgmijdend/zorgwekkend gedrag, waardoor de patiënt noodzakelijke behandeling(en) misloopt. Voor heel regio Rijnmond, met uitzondering van de Zuid-Hollandse eilanden.