Hulp op afspraak pagina kop

Team Detox Thuis

Team Detox Thuis

Team Detox Thuis (TDT) helpt je om thuis gecontroleerd te stoppen van alcohol en/of pijnstillers zoals oxycodon, fentanyl of tramadol . 
Als je verslaafd bent aan alcohol of pijnstillers, dan ben je daar geestelijk en lichamelijk afhankelijk van geworden. Wij helpen je gecontroleerd te stoppen hiermee. Dit lichamelijk ontwennen van een verslaving heet detoxificatie of ontgifting. Na de detoxificatie gaan we werken aan de geestelijke verslaving.

Wat doet TDT? 

Naast het gebruik van alcohol raakt de laatste jaren een toenemende groep mensen afhankelijk van pijnstillers. Dit zijn geneesmiddelen die behoren tot de groep “opiaten”. Soms zijn ze noodzakelijk, maar na langdurig gebruik kunnen ze afhankelijkheidsklachten geven. We spreken dan van een iatrogene-opiaat afhankelijkheid. Team Detox Thuis biedt de mogelijkheid voor detoxificatie van zowel alcohol als bovengenoemde opiaten in de thuissituatie. De praktijk leert dat het voor cliënten erg moeilijk is om in de eigen omgeving zelfstandig met deze middelen te stoppen. Een opname wordt vaak als te ingrijpend ervaren. Ook is een opname lang niet altijd noodzakelijk. Team Detox Thuis biedt de mogelijkheid tot frequente controles en steunende interventies in de thuissituatie.

Voor wie?

Cliënten met alcoholafhankelijkheid die gemotiveerd zijn om daarmee te stoppen of cliënten met een iatrogene opiaat afhankelijkheid die gemotiveerd zijn om het gebruik onder controle te krijgen. De cliënten dienen een stabiele woonsituatie en enig steunsysteem te hebben. Behandeling kan ook geboden worden aan cliënten die niet in behandeling zijn bij Antes. 

De behandeling

Het behandeltraject verloopt als volgt:

  1. Een aantal weken cognitieve gedragstherapie (CGT) gericht op het omgaan met de zucht naar alcohol of de afhankelijkheid van medicatie. Voorlichting over de behandelopties en het scheppen van realistische verwachtingen. 
  2. Voor de cliënten met alcohol afhankelijkheid is er vervolgens een afgebakende week waarbij met medicatie ondersteund wordt in de alcoholdetoxificatie. 

    Voor de cliënten met iatrogene opiaat afhankelijkheid volgt er een week waarbij de kortwerkende iatrogene opiaten worden omgezet in een langwerkend alternatief medicijn. Later kan hiermee makkelijker worden afgebouwd naar een acceptabele hoeveelheid. Bij voorkeur is dat een medicijn dat naast de langere werkingsduur ook een ander werkingsmechanisme heeft. We noemen dit partiele agonisten (buprenorfine). Indien haalbaar wordt volledig afgebouwd. Er is ook een groep cliënten waarbij volledige afbouw van iatrogene opiaten niet haalbaar blijkt, maar waarbij de omzetting naar het langwerkende alternatief de kwaliteit van leven flink verbeterd. Ook in dat geval is de behandeling zinvol. 
     
  3. Enkele weken gericht op stabilisatie en nazorg. 

    Totaal is Team Detox Thuis circa zes weken betrokken. Daarna wordt het traject afgesloten. Er vindt een overdracht plaats naar bijvoorbeeld de huisarts of een andere hulpverlener, mits  deze de eventuele onderhoudsmedicatie kan overnemen.

Nazorg 

Gedurende de behandeling van Team Detox Thuis wordt bekeken of de inzet voldoende is en de zorg voor de cliënt weer aan de verwijzer kan worden overgedragen. Als meer zorg nodig is, kijken we in overleg met cliënt en verwijzer naar de mogelijkheden.
Team Detox Thuis biedt ook na afsluiting van onze inzet ondersteuning aan de verwijzer. De cliënt krijgt handvatten maar indien gewenst kunnen we de verwijzer ook ondersteunen en handvatten geven over hoe om te gaan met deze cliënten als er terugval optreedt.

Verwijzing:

Kies je samen met je huisarts voor een traject bij Team Detox Thuis, dan kan de verwijzing geregeld worden via het zogenaamde “zorgdomein”.
Bij vragen of twijfel over de verwijzing kan op doordeweekse dagen tijdens kantooruren gebeld worden met telefoonnummer 088 358 98 00. Vraag dan aan de telefoniste naar Team Detox Thuis. Het Team is ook te bereiken via het e-mailadres TeamDetoxThuis@anteszorg.nl