Aanmelden kop

Expertise team

Expertise team

Naast GGZ-teams zijn er zogenaamde expertiseteams. Deze expertiseteams bieden enkelvoudige behandeling en/of behandeling met een duidelijk einddoel en einddatum.

Het verschilt per expertiseteam of er sprake is van een eigen case-load, deels zal het expertiseteam een deel van de behandeling tijdelijk overnemen, of een bijdrage leveren aan de lopende behandeling in GGZ team. De expertiseteams bieden daarnaast diagnostiek, advies en consultatie, deskundigheidsbevordering en scholing.

Er zijn verschillende expertise teams afhankelijk van de doelgroep en afhankelijk van de regio. Het expertiseteam biedt samen met de GGZ-teams het wijkoverstijgend aanbod aan.

Wanneer vindt behandeling uitsluitend plaats bij een expertiseteam?

  • Enkelvoudige problematiek, zonder problemen op andere levensgebieden, en korter dan een jaar in behandeling, of met duidelijke einddatum
  • Lopende, individuele behandeling met duidelijk einddoel en einddatum. (i.v.m. borging van continuïteit)
  • Lopende behandeling in een groep mét duidelijk einddoel en einddatum én zonder problemen op andere levensgebieden
  • Specialistische behandeling die niet gerealiseerd kan worden in GGZ-team of in wijk-overstijgend behandelaanbod