Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid

Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid

Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid

Het team Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid verleent als specialist psychiatrische zorg aan de ouder wordende cliënt. Voor de in deze levensfase optredende psychiatrische problemen (inclusief cognitieve problemen) wordt diagnostiek en behandeling geboden. Dit team is werkzaam in Rotterdam-Zuid.

Het ACT-team is te bereiken via telefoonnummer 088 35 87 600. Dagelijks zijn wij binnen kantoortijden telefonisch te bereiken. ́Is er sprake van spoed? Neem dan contact op met de crisisdienst. Zij zijn 24/7 te bereiken.

Het ACT team ouderen

Het ACT team ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Het ACT team ouderen is multidisciplinair en de behandeling is gericht op rehabilitatie binnen de samenleving en het voorkomen van (her)opname in een instelling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met uw netwerk zoals de familie en sociaal maatschappelijke instellingen. U krijgt zoveel en zo lang zorg als nodig is.

Lees meer over ouderenpsychiatrie