Professionals Kop

Crisisdienst GGZ: psychische hulplijn

Crisisdienst GGZ: psychische hulplijn

Als er sprake is van een crisissituatie en directe hulp nodig is op het gebied van psychiatrie en verslaving, kun je contact opnemen met de Crisisdienst Antes (24 uur per dag, 7 dagen per week) op nummer 088 358 15 00.

Wanneer crisisdienst bellen?

Antes heeft één telefoonnummer voor alle acute psychiatrische - en verslavingshulpvragen. Dit nummer is beschikbaar voor alle verwijzers, voor onze cliënten in crisis en hun naasten. 

Onder dit centrale nummer zijn de crisisdienst, het Meldpunt GGZ, het Meldpunt Crisiscentrum en de SEHP van de locatie Poortugaal samengevoegd. De oude nummers die daarvoor in gebruik waren, zijn nu al automatisch doorgeschakeld naar het nieuwe nummer.

Bij levensbedreigende situaties: wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112.

Wie mag de crisisdienst bellen?

De personen/diensten die de crisisdienst kunnen inschakelen zijn:

  • huisartsen
  • artsen algemeen ziekenhuis, artsen SEH en artsenassistenten
  • politieartsen
  • (eigen) behandelaren
  • vrijgevestigde psychologen, psychiaters en psychotherapeuten
  • medewerkers van de GGD
  • politieambtenaren
  • cliënten en hun naasten
  • hulpdiensten

Crisisdienst Rotterdam en omgeving

Crisisdienst Antes is actief in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse Eilanden. In de regio Zuid-Holland Zuid verzorgt Yulius de crisishulp. GGZ Delfland doet dit in de regio Nieuwe Waterweg Noord, Lansingerland, Hoek van Holland en in delen van de regio Haaglanden. Zie kaartje voor de precieze weergave van het werkgebied van Antes, Yulius en GGZ Delfland, inclusief contactgegevens.