Professionals Kop

Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien de cliënt door psychiatrische problemen in crisis is of dreigt te raken en er een opname-indicatie is. Het IBT-team voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis. IBT is daarmee een ‘ambulante open opname afdeling’.

Wat doet het IBT team?

De visie van IBT is dat beter worden het beste thuis kan plaatsvinden. Wanneer de cliënt zelf de keuze heeft gemaakt thuis behandeld te willen worden, wordt de behandeling in samenwerking met zijn naaste-omgeving en ambulante behandelaar opgezet.

De frequentie van de huisbezoeken wordt in overleg met de cliënt bepaald. De behandeling van het IBT-team duurt maximaal zes weken. Zodra het beter met de cliënt gaat en hij minder intensieve zorg nodig heeft, wordt de frequentie van de huisbezoeken afgebouwd en uiteindelijk neemt de ambulante behandelaar de behandeling weer helemaal over. Mocht de cliënt nog geen ambulante behandelaar hebben, dan melden wij hem hiervoor aan.

Intake

Een intake vindt zo spoedig mogelijk plaats en wordt bij voorkeur gedaan in aanwezigheid van de verwijzend behandelaar en naastbetrokkene(n). Dit heet een zorgafstemmingsgesprek (ZAG). In deze intake wordt de problematiek besproken, wat er tot op heden is gedaan, wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen.

De behandeling

De behandeling richt zich op stabilisatie van de psychische klachten in de thuissituatie. Hoe we dit doen, hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn eerdere ervaringen en voorkeuren.

Voorbeelden van behandelinterventies zijn:

  • zorg voor een goede dagstructuur en activiteiten
  • ontspanningsoefeningen
  • instelling op medicatie
  • diagnostiek
  • gedragstherapie
  • crisissignaleringsplan

Wil je verwijzen naar een IBT team? Dan kun je terecht bij de crisisdienst.

Contactinformatie IBT-teams