Intensief Behandelen Thuis (IBT)

Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien de cliënt door psychiatrische problemen in crisis is of dreigt te raken en er een opname-indicatie is. Het IBT-team voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis. IBT is daarmee een ‘ambulante open opname afdeling’.

Wat doet het IBT team?

De visie van IBT is dat beter worden het beste thuis kan plaatsvinden. Wanneer de cliënt zelf de keuze heeft gemaakt thuis behandeld te willen worden, wordt de behandeling in samenwerking met zijn naaste-omgeving en ambulante behandelaar opgezet.

De frequentie van de huisbezoeken wordt in overleg met de cliënt bepaald. De behandeling van het IBT-team duurt maximaal zes weken. Zodra het beter met de cliënt gaat en hij minder intensieve zorg nodig heeft, wordt de frequentie van de huisbezoeken afgebouwd en uiteindelijk neemt de ambulante behandelaar de behandeling weer helemaal over. Mocht de cliënt nog geen ambulante behandelaar hebben, dan melden wij hem hiervoor aan.

Intake

Een intake vindt zo spoedig mogelijk plaats en wordt bij voorkeur gedaan in aanwezigheid van de verwijzend behandelaar en naastbetrokkene(n). Dit heet een zorgafstemmingsgesprek (ZAG). In deze intake wordt de problematiek besproken, wat er tot op heden is gedaan, wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen.

De behandeling

De behandeling richt zich op stabilisatie van de psychische klachten in de thuissituatie. Hoe we dit doen, hangt af van de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn eerdere ervaringen en voorkeuren.

Voorbeelden van behandelinterventies zijn:

  • zorg voor een goede dagstructuur en activiteiten
  • ontspanningsoefeningen
  • instelling op medicatie
  • diagnostiek
  • gedragstherapie
  • crisissignaleringsplan

Verwijzen

Als (regie) behandelaar kun je jouw cliënt verwijzen voor Intensieve Behandeling Thuis. Je belt voor een aanmelding 088-3571013 (optie 2) tussen 11:30-14:30 uur en krijgt een triagemedewerker aan de lijn. Samen met deze collega lopen jullie de aanmelding door. Eventueel worden direct alle verdere noodzakelijke gegevens ingevoerd in een online aanmeldformulier. Het online aanmeldformulier kun je op elk moment invullen.

Terugkoppeling
Direct ná 14:00 uur is de triage van de aanmeldingen, hierna volgt er een terugkoppeling over de aanmelding. Er volgt alleen een terugkoppeling van de aanmeldingen die met de triagist besproken zijn. Ons principe is dat er IBT Rijnmond breed altijd plek is voor een cliënt in een (dreigende) psychiatrische crisis. Ook hebben we altijd plek voor een opname verkortende interventie.

Interventie in lopende behandeling
IBT is en blijft een interventie in een lopende behandeling. Daarom starten we onze betrokkenheid met een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) met je, de cliënt en zo mogelijk betrokken naasten. Samen bepalen we dan de doelen en verdelen we de taken.

Aanmelden

Contactinformatie IBT-teams