Paginakop locaties generiek

IBT Rijnmond Noord West

IBT Rijnmond Noord West

IBT biedt intensieve behandeling thuis ter voorkoming en verkorting van een (vrijwillige) opname. Maximale behandelduur is 6 weken.

Het IBT-team is te bereiken via telefoonnummer 088 357 10 13. Dagelijks zijn de hulpverleners van het IBT-team bereikbaar van 8.30 tot 22.00 uur. ́s Nachts beantwoordt een verpleegkundige van het Meldpunt de telefoon en wordt er bij spoed waargenomen door de Crisisdienst Rijnmond. Wanneer je buiten kantoortijden telefonisch contact met ons opneemt is het erg belangrijk te benoemen dat je in zorg bij het IBT-team bent.

Het IBT-team

Het IBT-team is een multidisciplinair team en bestaat uit verpleegkundigen (HBO), SPV, systeem therapeutisch werker, arts, verpleegkundig specialist en een psychiater.

Verwijzen

Als (regie) behandelaar kun je jouw cliënt verwijzen voor Intensieve Behandeling Thuis. Wij verzoeken je eerst telefonisch contact op te nemen met het IBT team van het desbetreffende zorggebied (Noordoost. Noordwest, Zuid I of Zuid II), om de indicatiestelling voor IBT voor te leggen. Naar aanleiding daarvan krijgt u het aanmeldformulier toegestuurd. Ingevuld kan deze per email verstuurd worden naar de Bureaudienst van het desbetreffende IBT team. Bekijk ook de IBT folder voor verwijzers voor meer informatie.

Contactinformatie overige IBT-teams

Lees meer over Intensief Behandelen Thuis