Depressie paginakop

Depressie

Depressie

Depressies behoren tot de meest voorkomende psychische problemen in Nederland. Ongeveer 20% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met een depressie. Van de ouderen heeft 15 tot 20% lichte depressieve klachten en 2 tot 3% van de ouderen een zware depressie. Vaak is een depressie goed te behandelen. Antes biedt behandeling op maat voor volwassenen en ouderen.

Wanneer ben je depressief?

Ieder mens heeft zo zijn stemmingen. Een keertje somber of verdrietig zijn hoort daar ook bij en is vaak van voorbijgaande aard. Als somberheid echter langere tijd blijft, kan er sprake zijn van een depressie. Het lukt niet om je op te vrolijken. Jouw interesse in anderen is verdwenen, je ervaart een gevoel van leegte en een gebrek aan energie. Wordt jouw dagelijkse doen en laten hierdoor belemmerd? Dan kan het zijn dat je een depressie hebt.

Op de website van onze zusterorganisatie PsyQ kun je online zelf nagaan of je klachten misschien veroorzaakt worden door een depressie.

Oorzaken van een depressie

Het is niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat de oorzaken zijn van een depressie. Meestal is er sprake van een combinatie van factoren.

Biologische oorzaak

Een verstoring in de stofwisseling in je hersenen kan depressieve gevoelens veroorzaken. De uitwisseling van chemische stoffen tussen de verschillende delen in je hersenen is dan uit evenwicht. Deze stoffen heten neurotransmitters. We weten ook dat de kans bestaat dat jij het ook krijgt als er in de familie veel depressies voorkomen. Er is dan een erfelijk risico. Alcohol en drugsgebruik kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie, net als te veel medicijnen (moeten) gebruiken of verkeerd gebruik ervan.

Sociale oorzaak

Naast biologische oorzaken kunnen ook andere oorzaken een rol spelen bij het ontstaan van een depressie, zoals:

  • je hebt veel problemen of je hebt een gebeurtenis meegemaakt die veel stress veroorzaakt
  • je hebt geldzorgen
  • je ondersteunt een naaste die problemen heeft
  • je hebt problemen met je gezondheid
  • je hebt een traumatische gebeurtenis meegemaakt

Iedereen reageert anders

Door een combinatie van oorzaken ontstaat een depressie. Of dat leidt tot een depressie verschilt van persoon tot persoon. De een gaat anders met problemen en tegenslagen om dan iemand anders. De een is psychisch kwetsbaarder dan de ander en zal eerder depressieve klachten ontwikkelen.

Hoe lang duurt een depressie?

Als je een lichte depressie hebt, dan kan de depressie vanzelf overgaan. Binnen 3 maanden is ongeveer de helft van de mensen die een depressie heeft hersteld. Een depressie kan echter ook chronisch worden. Als je een chronische depressie hebt is het vaak moeilijk om te blijven werken. Daardoor kan langdurige uitval ontstaan.

Soorten depressies

Er zijn verschillende soorten depressies. Soms hangt een depressie samen met een seizoen. Een depressie kan te maken hebben met schommelingen in de hormonen, bijvoorbeeld na een zwangerschap. Ook kunnen periodes met depressieve klachten afgewisseld worden met periodes waarin je juist heel actief, vrolijk en/of overmatig optimistisch bent. Lees meer over verschillende soorten depressies.

Het is belangrijk om somberheidsklachten vroeg te herkennen en deze aan te pakken. Dan verklein je de kans dat somberheid uitgroeit tot een depressie.

Behandeling van depressie

We kunnen je helpen met je depressie. We doen eerst een intake. Afhankelijk van je klachten maken we samen een behandelplan, zodat de behandeling aansluit op je situatie. De behandeling kan bestaan uit onder andere behandeling met medicijnen, gesprekstherapie, voorlichting, online behandelmodules, lichttherapie en electroshocktherapie.

Electro Convulsie Therapie (ECT)

Soms is behandeling ook mogelijk met Electro Convulsie Therapie (ECT), lees hier meer over.

Vragen, advies en hulp?

Heb je vragen, wil je advies en/of hulp? Neem dan contact met ons op, bel 088 358 50 50.

Aanmelden

Je kunt je bij ons direct (online) aanmelden voor behandeling. Nadat we jouw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact op om een eerste afspraak te maken. Binnen 1 dagdeel krijg je duidelijkheid.