Depressie sub paginakop

Heb ik een depressie?

Heb ik een depressie?

Depressieklachten hebben vaak zowel een psychische als een lichamelijke kant. Vaak voorkomende symptomen zetten wij hieronder op een rij. Je hoeft niet alle kenmerken tegelijk te ervaren.

 • je verliest de zin in het leven
 • je voelt je schuldig
 • je voelt je waardeloos
 • je piekert voortdurend
 • je kunt je niet meer concentreren

Omgaan met deze klachten is lastig. Vraag om hulp als je er zelf niet uitkomt. Je kunt ons bellen met een vraag, voor een advies of voor hulp op 088 358 50 50. Antes biedt volwassenen en ouderen met een depressie en –klachten alle hulp en ondersteuning.

Soorten depressies

Niet alle depressies zijn hetzelfde. Bij een depressie gedurende een bepaalde periode kan er sprake zijn van lichte tot ernstige klachten. Iedereen ‘reageert’ namelijk anders op een depressie. Bij sommige mensen wisselen periodes met depressieve klachten zich af met tijden waarin zij juist heel erg actief, extreem optimistisch, vrolijk of prikkelbaar overkomen. Dan spreken we van een bipolaire of manisch-depressieve stoornis.

Ouderen met een depressie hebben deels andere klachten door de levensfase waarin zij zich bevinden. De oorzaken van de stemmingsproblemen kunnen te maken hebben met het minder worden van hun gezondheid, het verlies van familie en vrienden, de verminderde mobiliteit en autonomie.

Depressie of unipolaire stoornis

Er zijn psychische en lichamelijke klachten die bij volwassenen op een depressie kunnen wijzen. Deze symptomen gelden voor zowel vrouwen als mannen. Ook ouderen hebben deze zelfde klachten, met uitzondering van de lichamelijke klachten. Bij ouderen staan de lichamelijke klachten vaak meer op de voorgrond dan de psychische klachten.

Psychische klachten bij depressie:

 • somberheid, neerslachtigheid (met name somberheid wordt vaak bij ouderen niet als zodanig herkend, omdat de lichamelijke klachten meer op de voorgrond staan)
 • je piekert vaker over je gezondheid of andere omstandigheden
 • je hebt weinig interesse voor je hobby’s en omgeving
 • je wordt vroeger wakker
 • je bent vermoeid en prikkelbaar
 • je huilt regelmatig en dat lucht niet op, of je wilt huilen maar kan dit niet
 • je wilt alleen zijn
 • je ervaart een gevoel van leegte en/of machteloosheid, wanhoop en angst
 • je ziet geen uitweg meer
 • je hebt gedachten over zelfdoding
 • je hebt het idee dat je erg vergeetachtig bent
 • je hebt gevoelens van minderwaardigheid, schuld

Door deze klachten heb je moeite met bijvoorbeeld jezelf wassen, aankleden, boodschappen doen, eten en eten koken, hobby's en sociale contacten.

Lichamelijke klachten bij depressie

 • je bent doodmoe
 • je slaapt slecht (te weinig), of je slaapt juist heel veel
 • je eetlust is verdwenen, waardoor je afvalt. Of tegenovergesteld: je eetlust is sterk toegenomen waardoor je veel aankomt.
 • je hebt last van duizeligheid en trillende handen
 • je hebt onverklaarbare pijn
 • je hebt hartkloppingen

Omgaan met deze klachten is heel lastig. Aarzel niet om hulp te vragen als je er zelf niet uitkomt. Je kunt ons bellen met een vraag, voor een advies of om hulp op 088 358 50 50.

Antes biedt behandeling voor volwassenen en ouderen met depressie.