Paginakop locaties generiek

Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid, regio Zuid-Hollandse Eilanden

Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid, regio Zuid-Hollandse Eilanden

Ouder worden kan veel veranderen. Het team Ouderenpsychiatrie Ambulant Zuid verleent als specialist psychiatrische zorg aan de ouder wordende cliënt. Voor de in deze levensfase optredende psychiatrische problemen (inclusief cognitieve problemen) wordt diagnostiek en behandeling geboden. Hierbij is aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden. Dit team is werkzaam op de Zuid Hollandse Eilanden.