ASS sub paginakop

Gevolgen voor familie en naasten

Gevolgen voor familie en naasten

Autisme brengt soms lastige situaties met zich mee. Mensen met autisme zien en beleven de wereld op een andere manier dan mensen zonder autisme. Dat kan hun gedrag en reacties verklaren, maar kan ook misverstanden opleveren.

Omgaan met autisme

Omgaan met autisme is leren leven met uitdagingen. Dat geldt voor de persoon met autisme, maar ook voor de eventuele partner en vrienden. Regelmaat, routine en voorspelbaarheid zijn een houvast voor iemand met autisme. Een partner en vrienden moeten zich daaraan aanpassen. Dat moet je kunnen.

Het zich in een ander verplaatsen is voor iemand met autisme een haast onmogelijke opgave. Zelf kunnen praten over eigen interesses en hobby’s is geen enkel probleem, maar vragen naar de ander schiet erbij in. Het besef dat de ander een dialoog wil en niet zit te wachten op een monoloog dringt niet door. 

Tips om om te gaan met autisme

Besef dat iedereen anders en uniek is. Dat geldt ook voor mensen met autisme. Er is geen handleiding of een standaard aanpak voor omgaan met autisme. Hieronder een paar tips hoe je kunt omgaan met autisme bij een ander:

  • Wees duidelijk in gesprekken. Mensen met autisme nemen vaak letterlijk wat je zegt. Een grapje of een sarcastische opmerking kan verkeerd begrepen worden.
  • Communiceer 1 ding/onderwerp tegelijkertijd
  • Gebruik korte zinnen
  • Als je vragen stelt, doe dat dan kort en bondig
  • Wees voorspelbaar. Mensen met autisme houden van die regelmaat.
  • Als je wat gaat ondernemen, leg dan stap voor stap uit wat er gaat gebeuren. Dat geeft overzicht en structuur. Check eventueel bij de ander of die begrepen heeft wat er gaat gebeuren.
  • Verandert er iets in een planning? Geef dit dan op tijd aan
  • Stel duidelijke regels 

Bij een volwassene met autisme zie je in een relatie vaak gebrek aan intimiteit en seks. Het is zeker geen onwil, maar onvermogen om aan te voelen wat de ander wil of de signalen die de ander uitstuurt juist te interpreteren. Bespreek met de hulpverlener hoe je dit moet aanpakken en hoe je ermee moet (leren) omgaan.

Spontaan een weekend weggaan is niet mogelijk. Elke goedbedoelde spontane actie kan helemaal verkeerd vallen. Het spontane druist in tegen de behoefte aan rust en regelmaat.

Het onvermogen om goed in te spelen op situaties zie je terug in allerlei situaties; bijvoorbeeld het niet reageren op een compliment, een verkeerde reactie op een sarcastische opmerking of een gezichtsuitdrukking die anders geïnterpreteerd wordt dan bedoeld.

Knopen doorhakken en besluiten nemen zijn heel lastig. De gevolgen van een besluit overziet iemand met autisme niet en daarom kan er geen besluit genomen worden. De partner moet dit meestal doen.

Denk aan jezelf

Leren omgaan met autisme, leren omgaan met iemand van wie je houdt die autisme heeft, vraagt veel van je. Rekening houden met die ander, nadenken hoe je iets formuleert, iets spontaans ondernemen is heel lastig, weten dat als je iets wilt dat je er dan om moet vragen. Het is voor jou makkelijker om je aan te passen dan voor de ander. Maar let op jezelf. Cijfer je niet weg, want dan raak je zelf overbelast en gefrustreerd.

Bedenk ook wat voor jou belangrijk is en bekijk samen hoe je dit mogelijk kunt maken. Als je het goed voorbereid, kun je best een paar dagen weg met een vriendin/vriend. Dat is belangrijk om je eigen accu ook weer op te laden.

Zoek hulp bij autisme binnen je relatie of gezin. Praat zelf ook eens met de behandelaar. Die herkent je situatie en kan je goede raad geven. 
Misschien moeten jullie wel in relatietherapie als de ander autisme heeft. Niet omdat er iets mis is in de relatie, maar om elkaar wederzijds beter te leren begrijpen.

Ondersteuning aan familie en naasten

Wanneer iemand in jouw omgeving last heeft van psychische klachten, dan kan dat ook op jou veel invloed hebben. Mogelijk maak je je zorgen of weet je niet wat je moet doen? Het is niet altijd makkelijk om de ander te overtuigen om hulp te zoeken. Of je vraagt je af hoe je ondersteuning kunt bieden. Lees meer hierover in het onderdeel Familie en naasten.