ASS sub paginakop

Heb ik een autismespectrumstoornis?

Heb ik een autismespectrumstoornis?

Een heleboel kenmerken en symptomen kunnen wijzen op een autismespectrumstoornis. De verschillende vormen van autisme variëren ook qua kenmerken. Grofweg zijn er drie clusters van symptomen die bij iedere vorm van autisme een rol spelen en in verschillende mate voorkomen. Daardoor zie je bij mensen met autisme verschillend gedrag.

Kenmerken van autisme zijn:

1. Problemen bij de sociale interactie (contactstoornis)

 • moeite hebben met persoonlijk of sociaal contact, zoals vriendschappen sluiten en onderhouden. Je maakt op een opvallend andere manier contact dan mensen zonder autisme dat doen.
 • moeite om te begrijpen wat een ander van je verwacht
 • het niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen
 • weinig aandacht voor de ander. Dat uit zich bijvoorbeeld door het praten tegen iemand, in plaats van met iemand. Iemand met autisme vraagt zich niet af ‘is de ander wel geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb’.
 • geen oogcontact maken, langs iemand heen kijken
 • niet goed in staat zijn om met andere mensen bezigheden, plezier of prestaties te delen

2. Problemen bij het communiceren

 • vertraagde taalontwikkeling, pas gaan praten vanaf het derde levensjaar
 • het taalbegrip schiet tekort. Woorden worden altijd letterlijk genomen, een sarcastische toon in een opmerking wordt niet herkend. Dubbele betekenissen of (woord)grapjes worden niet begrepen.
 • eigenaardigheden in taalgebruik zoals te hard praten, eentonig, letterlijk herhalen van woorden die je van anderen hebt gehoord (echolalie), zelf woorden maken (neologismen)
 • het gaande houden van gesprekken kost grote moeite

3. Afwijkend gedrag en beperkte belangstelling

 • als eigen gewoonten en routines niet gevolgd kunnen worden, dan kun je in paniek raken of een woede-uitbarsting krijgen.
 • mogelijk ben je overgevoelig of juist helemaal niet gevoelig voor pijn, warmte, kou en geluiden
 • je manier van bewegen is houterig, er wordt veel met de handen gezwaaid (praten met de handen)
 • de aandacht wordt heel sterk gericht op één onderwerp. Er is weinig tot geen belangstelling voor andere onderwerpen

Herken je deze symptomen van de autismespectrumstoornis bij jezelf of jouw kind? Trek zelf geen conclusies, maar ga naar je huisarts. Die kan je verder helpen en doorverwijzen naar Antes.