Paginakop locaties generiek

Medische Psychiatrische Unit (MPU)

Medische Psychiatrische Unit (MPU)

Op de Medische Psychiatrische Unit (MPU) van de afdeling Ziekenhuispsychiatrie is er de mogelijkheid tot (tijdelijke) overname van een patiënt met complexe, ernstige somatische en psychiatrische aandoeningen, die voor beide aspecten klinische, multidisciplinaire behandeling nodig heeft. De MPU biedt gerichte diagnostiek en behandeling op psychiatrisch èn op somatisch vlak. De MPU bevindt zich op de Zorgboulevard en heeft een intensieve samenwerking met de somatisch specialisten van het Maasstad Ziekenhuis.