Ziekenhuispsychiatrie kop

Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie

De afdeling ziekenhuispsychiatrie behandelt cliënten met zowel een lichamelijk probleem als een psychische stoornis of gedragsprobleem. De afdeling heeft naast de algemene ziekenhuispsychiatrie, een hiv-, Parkinson-, zwangerschaps- en psychofarmaca-poli. Ze doen daarnaast ongeveer 600 consulten per jaar in het Maasstad ziekenhuis met de verschillende teams van ziekenhuispsychiaters, verpleegkundigen en de arts-assistenten. 

Ook in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland is er een polikliniek ziekenhuispsychiatrie. Daar verzorgt Antes de consulten in het ziekenhuis.

Medisch Psychiatrische Unit

Op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) is er de mogelijkheid tot (tijdelijke) overname van een cliënt met complexe, ernstige somatische (lichamelijke) én psychiatrische problemen, die voor beide problemen behandeld moet worden. De MPU biedt gerichte diagnostiek en behandeling op psychiatrisch èn op somatisch vlak op de Zorgboulevard in Rotterdam in intensieve samenwerking met de somatisch specialisten van het Maasstad ziekenhuis.

Consultatieve dienst

Psychiatrische diagnostiek en behandeling voor klinische opgenomen cliënten in het Maasstad ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vinden plaats vanuit de consultatieve dienst. 

Polikliniek ziekenhuispsychiatrie

Op de polikliniek ziekenhuispsychiatrie komen cliënten voor kortdurende poliklinische behandeling nadat ze zijn doorverwezen vanuit de spoedeisende hulp. Ook de consultatieve dienst van het Maasstad ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verwijst cliënten hier naar toe. De behandeling in het Maasstad ziekenhuis bestaat uit vijf gesprekken: snelle, gerichte diagnostiek en/ of crisisinterventie.

Polikliniek zwangerschap en psychiatrie

De polikliniek zwangeren en de polikliniek van het Weel-Bethesda Ziekenhuis behandelen en begeleiden vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. Tevens wordt advies gegeven rondom een zwangerschapswens bij cliënten met langer bestaande psychiatrische problematiek en/of medicatie gebruik. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling gynaecologie en medische psychologie van het Maasstad ziekenhuis.

Electro Convulsie Therapie (ECT)

Op de locatie Zorgboulevard is een gespecialiseerd ECT team gevestigd. Deze speciale therapie vindt plaats op de dagbehandeling van het Maasstadziekenhuis waardoor ook de meest somatisch kwetsbare cliënten veilig kunnen worden behandeld. 

Een psychiater kan een cliënt verwijzen via een verwijsbrief aan het algemeen aanmeldpunt van Antes. Bij vragen vóór aanmelding kan altijd contact worden opgenomen met een van de psychiaters van het ECT team.