Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Op de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie kunnen patiënten terecht voor kortdurende poliklinische contacten na een verwijzing vanuit de Spoedeisende Hulp. Daarnaast wordt er naar de polikliniek verwezen door de consultatieve dienst van het Maasstad ziekenhuis. De behandeling bestaat uit vijf gesprekken: snelle, gerichte diagnostiek en/ of crisisinterventie.