Verslaving sub paginakop

Zwanger en verslaafd

Zwanger en verslaafd

Uit onderzoek blijkt dat alcohol of drugs schade veroorzaken aan moeder en kind. Daarom is het noodzakelijk dat vrouwen die in verwachting zijn stoppen met het gebruik. Toch is dat niet altijd even gemakkelijk. Wanneer je moeite hebt om te stoppen met het gebruik van alcohol of drugs tijdens of na de zwangerschap dan kun je terecht bij het Meldpunt Zwangeren van Antes.

Gebruik en leefstijl

Alcohol en drugs hebben per middel hun eigen schadelijke effecten op een zwangerschap. Het gebruik kan een verhoogd risico geven op een miskraam, vroeggeboorte, doodgeboorte en aangeboren afwijkingen bij het kind. Die risico’s zijn aanwezig voor de gehele duur van de zwangerschap én borstvoedingsperiode.
Daarnaast gaat alcohol of drugsgebruik vaak samen met een ongezonde leefstijl. Zo kan het zijn dat je minder goed slaapt, onregelmatig en/of ongezond eet, in een sociaal isolement zit of schulden maakt. Door het gebruik van middelen en de ongezonde leefstijl heeft de baby al direct een valse start.

Wat doet het Meldpunt Zwangeren?

Zodra je wordt aangemeld zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. Wij nodigen jou, en wanneer gewenst jouw familieleden, uit voor dit eerste gesprek. Samen met een verpleegkundige bespreek je jouw vragen ten aanzien van je zwangerschap en middelengebruik.

We bespreken je lichamelijke en psychische gezondheid, je sociale situatie en de voorbereiding op je aanstaande moederschap. Samen met de verpleegkundige stel je doelen op waar je tijdens jouw behandeling aan wilt werken.

Jouw behandeling zal hierna van start gaan. Je krijgt een behandelaar van het Meldpunt Zwangeren die met jou samenwerkt.

Behandeling

Afhankelijk van jouw doelen zal de behandeling bestaan uit:

  • gesprekken op onze polikliniek of wanneer noodzakelijk in jouw thuissituatie
  • voorlichting over de effecten van middelengebruik tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode
  • inzichtelijk maken welke moeilijke situaties je ervaart om een terugval in middelengebruik te voorkomen

Eventueel kan de behandeling worden aangevuld met:

  • gesprekken bij een verslavingsarts
  • urinecontroles om jouw abstinentie (geen gebruik) aan te tonen
  • diagnostiek en behandeling van onderliggende psychische klachten

Soms is er aanvullende hulp nodig om jouw doelen te bereiken. Meldpunt Zwangeren werkt samen met verschillende instellingen in de regio. Samen met jou bespreken we welke zorgverleners nog meer betrokken dienen te worden.