Angststoornis kop

Asperger

Asperger

Het syndroom van Asperger is een van de vormen van autismespectrumstoornis. Het omgaan met anderen is lastig, maar door training kunnen mensen met Asperger gleren goed om te gaan met hun beperkingen. Het is niet te genezen.

Wat is Asperger?

Asperger is een vorm van autisme. Als je het syndroom van Asperger hebt, dan kun je goed praten en goed leren. Jouw intelligentie is normaal of zelfs bovengemiddeld. Taalontwikkeling en –begrip zijn normaal, net als je zelfredzaamheid. Wel heb je problemen bij het omgaan met andere mensen. Je vindt het vaak lastig te begrijpen wat andere mensen voelen en denken. Soms begrijp je niet wat iemand bedoelt. Vriendschappen opbouwen én onderhouden is lastig. Je hebt beperkte interesses en activiteiten in vergelijking tot anderen in jouw omgeving. Asperger is niet te genezen en gaat ook niet weg bij het ouder worden.

Kenmerken van Asperger

De volgende kenmerken zijn in verschillende mate voor bij mensen met het syndroom van Asperger:

 • contact leggen met anderen
  De sociale interactie en contacten verlopen moeizaam. Je vindt het moeilijk je in te leven in anderen. Misschien vermijd je het liefst oogcontact met andere mensen. Sociale regels en gebruiken begrijp je vaak niet. Misschien ervaar je de behoefte om je af te sluiten voor de buitenwereld.
 • taal en non-verbale communicatie
  Mensen met Asperger blijken vaak grote moeite te hebben met gezegden en spreekwoorden omdat ze deze letterlijk nemen en daardoor verkeerd begrijpen. Ook het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen kan moeite kosten.
 • interesses, hobby’s en activiteiten
  Mensen met Asperger hebben een opvallend beperkte interesse. Vaak zijn er maar een of twee onderwerpen waar ze zich op richten. Constant hetzelfde blijven doen is ook een kenmerk. Denk aan alleen de hele tijd luisteren naar hetzelfde liedje op een cd of almaar praten over hetzelfde onderwerp.
 • gevoelig voor geuren, aanrakingen, geluiden
  Mensen met Asperger kunnen het als onprettig ervaren om aangeraakt te worden. Ook geuren en geluiden kunnen een negatief effect op ze hebben.
 • onhandig motorisch
  Mensen met Asperger kunnen ‘onhandiger’ zijn dan de gemiddelde mens. Wat houterig lopen, voorwerpen niet goed vastpakken en daardoor vaak laten vallen. Het gaat dan niet om de gebruikelijke ongelukjes die ieder mens wel eens kan hebben.

Behandeling

Mensen met Asperger hebben in verschillende mate last van de symptomen ervan. Natuurlijk stemmen wij de behandeling daarop af. De behandeling bestaat uit:

 • training in sociale vaardigheden en interactie met anderen
  Hierdoor leren mensen met Asperger vaardigheden waardoor sociale omgang met anderen makkelijker verloopt.
 • psychotherapie (cognitieve gedragstherapie)
  In deze therapie wordt geleerd hoe om te gaan met eigen emoties.
 • psycho-educatie
  Uitleg over Asperger, over hoe anderen op iemand met Asperger kunnen reageren en mogelijk misverstanden die door Asperger kunnen ontstaan komen aan bod. Hierdoor zijn mensen met Asperger beter voorbereid op onverwachte situaties.