NAH sub paginakop

Gevolgen NAH voor familie en naasten

Gevolgen NAH voor familie en naasten

Niet-aangeboren hersenletsel is zeer ingrijpend voor jou als familie of naaste. Familie en naasten verdienen een steun in de rug bij het omgaan met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Vaak komt de diagnose ‘hersenletsel’ hard aan. Familie en naasten worden betrokken bij het behandelproces en wij vragen als naaste daarin een actieve rol te spelen.

Omgaan met NAH als mantelzorger

Het is belangrijk dat naast de cliënt ook familie en naasten worden ondersteund bij het omgaan met niet-aangeboren hersenletsel. Wij zorgen voor begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel. De praktijk leert ons namelijk dat deze manier van herstelgerichte zorg het beste werkt. Antes heeft een uitgebreid aanbod voor familie en naasten. Zo kun je altijd terecht bij de familievertrouwenspersoon voor informatie, advies en een luisterend oor.

We streven, waar dat kan, naar het terugkeren in de eigen sociale omgeving. Om dit te realiseren organiseert IndigoWest, (net als Antes onderdeel van Parnassia Groep), diverse voorlichtingsbijeenkomsten en partnergroepen ter ondersteuning voor familie en naasten.

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

Voor kinderen van cliënten organiseren onze collega’s van IndigoWest ook zogeheten KOPP projecten. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Het doel van KOPP is voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen. Daarnaast organiseert IndigoWest ook regelmatig informatiebijeenkomsten voor cliënten en hun naasten. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod. Zo leren de kinderen hoe ze beter kunnen omgaan met psychische problemen bij ouders als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel.

Inzet van familie ervaringsdeskundigen

Onze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijke en professionele kennis, expertise en ervaring van collega's én ervaringskennis van mensen die ‘het zelf hebben meegemaakt’. We gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en leren deze zelf de regie te nemen over zijn eigen herstelproces. Inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar.

Antes werkt vaak samen met een familie-ervaringsdeskundige. Deze familie-ervaringsdeskundige heeft persoonlijke ervaring in omgaan met een familielid/naaste met psychische problemen (al dan niet als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel). Hij of zij biedt ondersteuning, adviseert en coacht je bij het eigen herstelproces. De familie-ervaringsdeskundige is onafhankelijk en heeft geen toegang tot de gegevens van jouw naaste en rapporteert niet in het dossier van de cliënt. Werkt er een familie-ervaringsdeskundige op de afdeling waar je familielid/naaste in behandeling is? Dan ontvang je contactgegevens via jouw contactpersoon binnen het behandel en expertisecentrum NAH.