Gevolgen voor familie en naasten

Niet-aangeboren hersenletsel is zeer ingrijpend voor jou als familie of naaste. Familie en naasten verdienen een steun in de rug bij het omgaan met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Vaak komt de diagnose ‘hersenletsel’ hard aan. Familie en naasten worden betrokken bij het behandelproces en wij vragen je daarin een actieve rol te spelen.

Omgaan met NAH als mantelzorger

Het is belangrijk dat naast de patiënt ook familie en naasten worden ondersteund bij het omgaan met niet-aangeboren hersenletsel. Wij zorgen voor begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel. De praktijk leert ons namelijk dat deze manier van herstelgerichte zorg het beste werkt. Antes heeft een uitgebreid aanbod voor familie en naasten. Zo kun je altijd terecht bij de Familieraad en de Familievertrouwenspersoon voor informatie, advies en een luisterend oor.

We streven, waar dat kan, naar het terugkeren in de eigen sociale omgeving. Om dit te realiseren organiseert Indigo, in het westen van Nederland net als Antes onderdeel van Parnassia Groep, diverse voorlichtingsbijeenkomsten en partnergroepen ter ondersteuning voor familie en naasten.

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

Voor kinderen van patiënten organiseren onze collega’s van Indigo ook zogeheten KOPP projecten. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Het doel van KOPP is voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen. Daarnaast organiseren ze ook regelmatig informatiebijeenkomsten voor patiënten en hun naasten. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod. Ze leren de kinderen hoe ze beter kunnen omgaan met psychische problemen bij ouders als gevolg van een niet aangeboren hersenletsel.

Inzet van familie ervaringsdeskundigen

Onze werkwijze is gebaseerd op wetenschappelijke en professionele kennis, ervaring van medewerkers én ervaringskennis van mensen die ‘het zelf hebben meegemaakt’. We gaan uit van de eigen kracht van de patiënt en leren deze zelf de regie te nemen over zijn eigen herstelproces. Inzet van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar.

Antes werkt vaak samen met een familie ervaringsdeskundige. De familie ervaringsdeskundige heeft persoonlijke ervaring in omgaan met een familielid/naaste met psychische problemen (al dan niet als gevolg van niet aangeboren hersenletsel). Hij of zij biedt ondersteuning, adviseert en coacht je bij het eigen herstelproces. De familie ervaringsdeskundige is onafhankelijk en heeft geen toegang tot de gegevens van jouw naaste en rapporteert niet in het patiëntendossier. Mocht er op de afdeling waar jouw familielid/naaste in behandeling is een familie ervaringsdeskundige werkzaam zijn, dan ontvang je contactgegevens via jouw contactpersoon binnen het centrum NAH.