NAH sub paginakop

Niet-aangeboren hersenletsel behandeling

Niet-aangeboren hersenletsel behandeling

Het Expertisecentrum Neuropsychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) behandelt jaarlijks zo’n 350 mensen van 18 tot 65 jaar met een hersenaandoening. Afhankelijk van jouw klachten verblijf je een periode op onze kliniek of kom je op afspraak bij ons langs.

Wat maakt ons centrum voor niet aangeboren hersenletsel uniek?

Bij ons NAH-centrum kun je terecht voor een gecombineerde behandeling met zowel aandacht voor de lichamelijke, emotionele als psychische klachten als gevolg van jouw letsel. Wij kijken niet alleen naar jouw beperkingen. Onze hulp is gericht op jouw herstel en het optimaal benutten van de bestaande mogelijkheden op zowel psychisch, emotioneel  als lichamelijk vlak, zoals gezondheid, identiteit en het dagelijks functioneren. Met als doel een betere kwaliteit van leven voor jou en jouw naasten.

Wat bieden wij?

Wij bieden een specialistisch behandelteam bestaand uit: psychiater, arts, neuroloog, gz-psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingstherapeut, maatschappelijk werk. In de dagelijkse begeleiding bestaat het team uit deskundige verpleegkundigen en begeleiders. De kracht zit in de multidisciplinaire samenwerking, de specialistische kennis van de neuropsychiatrie en de samenwerking met ketenpartners. Zo werken wij nauw samen met andere relevante zorgaanbieders binnen het Hersenletselcentrum van Rotterdam Rijnmond en maken wij gebruik van de expertise binnen Parnassia Groep. Hierdoor kunnen we je de beste zorg op maat aanbieden.

Hoe ziet een behandeling bij ons NAH-centrum er uit?

Omdat iedereen anders is en ieders klachten uniek zijn, stemmen wij de behandeling af op jouw wensen en behoeften en op wat jij of je naaste op dat moment nodig heeft. Zo krijg je de beste hulp bij niet-aangeboren hersenletsel.

Een behandeling bestaat uit een combinatie van:

  • observatie en aanvullend diagnostisch onderzoek
    We proberen te achterhalen wat de oorzaak is van jouw psychische en/of lichamelijke problemen.
  • medicatieanalyse
    We kijken welke medicijnen je gebruikt en onderzoeken of het misschien nodig is om de medicatie aan te passen.
  • individueel behandelplan
    Waarbij we uitgaan van wat je nog wel kan.

Afhankelijk van jouw zorgvraag, vindt de behandeling klinisch, in deeltijd of poliklinisch plaats.