Familievertrouwenspersoon

Heeft jouw familielid of naaste psychiatrische - of verslavingsproblemen? Dan betekent dat veel voor jou. Ook jouw leven verandert. Je hebt vragen en maakt je zorgen. Het kan moeilijk zijn om daarover te praten met hulpverleners. Soms weet je niet meer hoe het verder moet. Dan heb je steun en advies nodig van een deskundige: de familievertrouwenspersoon. Deze persoon werkt niet bij Antes, maar voor de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, de LSFVP.

Waarvoor kun je terecht?

De familievertrouwenspersoon luistert naar jouw kant van het verhaal. Deze persoon wijst jou de weg en geeft antwoord op jouw vragen over de stoornis en behandeling. De familievertrouwenspersoon ondersteunt jou in jouw contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt jou zoeken naar oplossingen als je niet tevreden bent.

Een Familievertrouwenspersoon:

  • geeft jou emotionele ondersteuning
  • luistert naar jouw verhaal en geeft antwoord op vragen
  • geeft algemene informatie over de instelling, de aandoening en de behandeling
  • geeft jou advies over hoe je als familie of naaste kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische - of psychiatrische problemen
  • ondersteunt jou in het contact met de hulpverleners en behandelaren
  • geeft jou informatie over het preventieaanbod en lotgenotengroepen
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling
  • ondersteunt jou bij het indienen van een klacht
  • Geen verwijzing nodig

Familie en andere direct betrokkenen kunnen rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de fvp. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Een beroep doen op de fvp is gratis. Je kunt een afspraak maken met de fvp op een plek die jij prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij jou thuis.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om jouw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. Meer informatie hierover vind je op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon.

Onafhankelijk

De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat de fvp onafhankelijk is van Parnassia Groep en de zorgmerken, van de geneesheer-directeur en het behandelteam. De fvp zal alles doen om jou zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie

De Familievertrouwenspersonen bij Antes zijn:

Peter Brakel

dinsdag t/m vrijdag
06 253 226 05

Pim Stumpe

maandag t/m donderdag, vrijdag oneven weken
06 211 495 10

Wil je meer weten over de Familievertrouwenspersoon? Neem dan contact op met de hulplijn van het LSFVP: 0900-333 2222, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur of ga naar www.lsfvp.nl.